Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lelystad

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lelystad zijn onbetrouwbaar en misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Lelystad al in november 2001 voor de misleidende jaarrekening 2000. Die liet het aan het college van b&w over om te reageren. Die reageerde met dezelfde domme opmerkingen als menig ander gemeentebestuur. Leo Verhoef veegde met zijn brief van 8 januari 2002 de vloer aan met die opmerkingen van het college. De gemeenteraad kwam daarna niet verder dan "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was de jaarrekening 2005 weer een even grote knoeiboel. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 april 2007 opnieuw. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 weer een even grote knoeiboel. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen. In werkelijkheid was er € 11,7 miljoen overgehouden. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 16,4 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Welk gemeenteraadslid was dat opgevallen?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 augustus 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet, want, ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen. In werkelijkheid was er € 0,5 miljoen overgehouden. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 11 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 september 2008. Die deed geen moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt ook de gemeenteraad van Lelystad blijkbaar nog steeds.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 6 miljoen opgegaan? Al met al missen we over de jaren 2005-2008 zo'n € 30 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 44,5 miljoen (waarvan winst van € 63,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen. Dus exclusief deze winst was er een verlies van € 18,8 miljoen, waarvan ten minste € 6,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten). Wat mochten we niet weten? Bijvoorbeeld dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 19,2 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 39,1 miljoen. Waaraan zijn de verzwegen uitgaven van € 29,5 miljoen opgegaan? Nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Wat het ook zij, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,8 miljoen. Waaraan zijn de verzwegen uitgaven van € 12,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 6,8 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,6 miljoen. Waaraan zijn de verzwegen uitgaven van € 8,4 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 9,6 miljoen. Weg belastinggeld! Bijna de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 20,2 miljoen. Overigens, vanaf 2005 leed Lelystad een verlies van € 1,6 miljoen; dat is inclusief de winst bij de verkoop van de NUON-aandelen van € 63,3 miljoen, dus exclusief deze winst was er een verlies van € 64,9 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de verzwegen uitgaven van, dit keer € 9,6 miljoen, opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,2 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als geld en bovendien het geld van de onnozele belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,5 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,1 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2010-2015 de verantwoording van de besteding van zo'n € 63 miljoen belastinggeld. Waar is die € 63 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 7,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 oktober 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 4 oktober 2018
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 3 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 26 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 3 juni 2013
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 31 mei 2012
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 25 mei 2011
Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 11 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 31 augustus 2009
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 24 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 9 augustus 2007
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 6 april 2007
- Brief van college van b&w van Lelystad dd. 6 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 8 januari 2002
- Brief van college van b&w van Lelystad dd. 7 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Lelystad dd. 6 november 2001
Terug > begin