Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leiden

Al jaren achtereen waarschuwt Leo Verhoef de gemeenteraad van Leiden voor de misleidende jaarrekeningen van de gemeente. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde over de jaren 2000-2006 een overschot van € 57 miljoen. In werkelijkheid was het een overschot van ruim € 100 miljoen. Genoeg om de Onroerendezaakbelasting (2006: € 36 miljoen) eens twee jaar volledig over te slaan. Dat mochten de burgers van Leiden blijkbaar niet weten.
Leo Verhoef heeft de gemeenteraad al verschillende keren uitvoerig gewaarschuwd. Het interesseert de gemeenteraad helemaal niets. Die verschuilt zich achter een goedkeurende verklaring van een of andere accountant.
Zo kon het gebeuren dat ook de jaarrekening 2005 weer misleidend was. De brief van Leo Verhoef hierover aan de gemeenteraad werd afgedaan met "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een overschot van € 16,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 16,8 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 5 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. Die legde de waarschuwingen meteen naast zich neer ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 47,2 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 38,4 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juli 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. Waarom moest de gemeente ook nu weer zoveel geld overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 24,6 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 39,3 miljoen voor ruim de helft overbodig was.
Inmiddels is de boekhoudfraude opgelopen naar zo'n 100 miljoen euro.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 januari 2010. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,8 miljoen. Waarom moest de gemeente ook nu weer zoveel geld overhouden? In werkelijkheid was het voordelig saldo € 238,2 miljoen (waarvan winst van € 214,9 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 41,1 miljoen en dus geheel overbodig.
Inmiddels is de boekhoudfraude opgelopen naar zo'n 310 miljoen euro.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,7 miljoen. Blijkbaar hoefden we niet te weten van de rampzalige verliezen van ruim € 50 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Zonder deze verliezen zou de gemeente dus zo'n € 27 miljoen hebben overgehouden, ruim de helft van de Onroerendezaakbelasting van € 41,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 september 2011. Geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 9,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 17,7 miljoen over. De opbrengst van de OZB was in 2011 € 42,9 miljoen en had dus heel wat lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 42,6 miljoen. Waaraan zijn de ongemelde uitgaven van € 41,6 miljoen belasting opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2013. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niets. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 17,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,9 miljoen. Waaraan zijn de ongemelde uitgaven van € 28,4 miljoen belasting opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2014. Die de brief - alweer - meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 25,5 miljoen. Waarom moest de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 oktober 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 8,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een gigantisch verlies, namelijk van € 75,5 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er blijkbaar noodzaak was om op een aantal zaken extra af te schrijven? Waarom moesten die afschrijvingskosten van zo'n € 63 miljoen buiten beeld blijven? En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 ruim € 160 miljoen belastinggeld. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vier jaar! Waar is dat gebleven? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 juni 2015. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 16,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat de overgehouden gelden op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van zo'n € 5,5 miljoen allemaal zijn opgegaan aan andere dingen dan waarvoor bedoeld? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2015 zo'n € 190 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2016. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 27,4 miljoen. Waarom moest de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 oktober 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 14,5 miljoen. Waarom moesten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen zich (on)behoorlijk op en nemen de schulden en daarmee de rentelasten dus navenant toe.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu zelfs van € 34,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2018. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 11,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen zich verder (on)behoorlijk op en nemen de schulden en daarmee de rentelasten dus navenant toe.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende begroting met zijn brief van 26 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 26 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 30 juni 2018
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 12 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 13 oktober 2016
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 24 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 7 juni 2016
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 16 juli 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 11 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 23 oktober 2014
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 17 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 12 juni 2014
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 18 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 3 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 9 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 8 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 9 september 2010
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 9 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 8 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 25 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 19 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 5 juni 2007
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 16 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 1 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 10 november 2005
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 7 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 23 augustus 2005
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 24 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 5 september 2003
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 31 maart 2003
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 18 december 2002
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 13 december 2002
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 27 juli 2002
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 5 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 16 juli 1999
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 7 juli 1999
- Brief van gemeenteraad van Leiden dd. 8 april 1999
- Brief aan gemeenteraad van Leiden dd. 27 februari 1999
Terug > begin