Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leeuwarden

Ook van de jaarrekeningen, de verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden, van Leeuwarden klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2000 meldde het gemeentebestuur een overschotje van € 0,1 miljoen; in werkelijkheid was er een overschot van zo'n € 15 miljoen.
In de jaarrekeningen 2001-2003 meldde het gemeentebestuur ieder jaar eveneens een overschot, terwijl er in werkelijkheid steeds een tekort was: het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,7 miljoen, in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 23,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld van - per saldo - € 38,3 miljoen opgegaan?
Ook de jaarrekening 2004 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,5 miljoen.
Ook in de jaarrekening 2005 klopte het als zodanig gepresenteerde overschot van € 6,1 miljoen (moet zijn: € 6,0 miljoen) en de weergave van de financiŽle positie niet.
Ook de jaarrekening 2006 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was het heel wat minder. Er was slechts € 0,5 miljoen overgehouden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al in 2001 voor de misleidende jaarrekeningen. Ook na de brief van Leo Verhoef van 5 februari 2002, waarin hij de vloer aanveegde met de nonsens-redeneringen van het college van b&w dat het allemaal wŤl goed was, kwam de gemeenteraad niet verder dan: "voor kennisgeving aangenomen", wat zoveel betekent als: het kan ons geen lor schelen wat er met het geld van de belastingbetalers wel of niet gebeurt.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid was er € 0,5 miljoen overgehouden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 november 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,2 miljoen. Over de periode 2001-2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 57 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 19 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 76 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juni 2009. Die de brief al meteen de volgende dag in de prullenbak gooide. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,0 miljoen (waarvan winst van € 7,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-andelen). In werkelijkheid hield de gemeente € 15,6 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting bracht € 23,5 miljoen op.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juli 2010, aangevuld met zijn brief van 4 december 2010. Die reageerde - alweer - niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 20,1 miljoen. Waar gingen de niet gemelde € 22,2 miljoen aan op? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 8 miljoen. Weg belastinggeld!
Al met al zijn we over de periode 2001-2011 zo'n € 96 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is het besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2012. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, en ook de belastingbetalers interesseert het totaal niet, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; de omvang daarvan wordt niet duidelijk. Wel is duidelijk: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten over de gemiste € 6,5 miljoen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2014. Alweer, geen reactie, het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen zier. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,2 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 6,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) geheel was opgegaan aan andere doelen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al-met-al: over de jaren 2001-2016 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 95 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 65 miljoen; hierdoor stegen uiteraard de schulden en dus de rentelasten navenant. Wie van de volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) (gemeenteraad) had dat in de gaten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 17,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2018. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 8,5 miljoen. Waarom moet iedereen weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 16 oktober 2018.
Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 16 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 30 juni 2018
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 8 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 29 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 4 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 1 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 5 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 4 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 6 juli 2010
- Brief van gemeenteraad van Leeuwarden dd. 9 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 2 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 20 november 2008
- Brief van gemeenteraad van Leeuwarden dd. 15 januari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 11 december 2003
- Brief van gemeenteraad van Leeuwarden dd. 17 december 2002
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 12 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 5 februari 2002
- Brief van college van b&w van Leeuwarden dd. 18 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Leeuwarden dd. 6 december 2001
Terug > begin