Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lansingerland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lansingerland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 7,3 miljoen en had dus heel wat lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 10 september 2008. De gemeenteraad reageerde niet. Het interesseert ze blijkbaar niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,5 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,0 miljoen. Zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 27,5 miljoen waren oorzaak. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,3 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,1 miljoen. Alweer: zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 15 miljoen waren oorzaak. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 6,3 miljoen. Waarom moest de gemeente zoveel overhouden?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,6 miljoen. Er waren dramatische verliezen van € 16,9 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2013. Alweer, geen reactie, het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 35,9 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 40,6 miljoen. Er waren nieuwe dramatische verliezen, nu van € 43,7 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 2,9 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 9,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,0 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 32,8 miljoen, waarvan zo'n € 10 miljoen correctie op in het verleden genomen verliezen op grond- en bouwprojecten. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 14,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 20,7 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 14,3 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,8 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 13,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 14,8 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Lansingerland dd. 6 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Lansingerland dd. 7 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lansingerland dd. 1 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Lansingerland dd. 10 september 2008
Terug > begin