Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Krimpen aan den IJssel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Krimpen aan den IJssel zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, komt niet overeen met het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen minder, namelijk € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 maart 2007. Die deed daar niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in 2006 € 2,0 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dus voor bijna de helft overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting van € 4,9 miljoen was dus voor ruim de helft overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting met een opbrengst van € 5,1 miljoen had dus beduidend lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Weg belastinggeld! Waaraan is het besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 februari 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat er zware verliezen waren van ten minste zo'n € 5,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de jaren 2008-2013 € 6,8 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 maart 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de jaren 2008-2015 € 7,8 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 januari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,8 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 17 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 26 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 8 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 10 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 31 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel dd. 20 maart 2007
Terug > begin