Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Kerkrade

Ook de jaarrekeningen (= rekening en verantwoording van ontvangen en bestede belastinggelden) van gemeente Kerkrade kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur beweerde in de jaarrekening 2005 dat er in 2005 € 0,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,3 miljoen. Waarom moest wie misleid worden? Waar zijn de ontbrekende € 2,7 miljoen gebleven? Ook de jaarrekeningen 2003 en 2004 klopten niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 oktober 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2006 € 1,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 9,2 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 december 2007. De gemeenteraad wilde niet reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 2,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,0 miljoen over. Wat moest nu gemaskeerd worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2008. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 0,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. Wat moest nu gemaskeerd worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 41,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 39,5 miljoen (waarvan € ?-tig miljoen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen; de jaarrekening verzwijgt deze winst). Waar zijn de ontbrekende € 1,8 miljoen gebleven? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,6 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 juni 2010 en, nadat de jaarrekening ingrijpend was aangepast, die van 12 juli 2010. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 1,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 4,8 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,0 miljoen, waarvan echter nagekomen winst van € 6,1 miljoen bij de afwikkeling van de verkoop van de Essent-aandelen in 2009 (dus exclusief deze winst was er een verlies van € 3,1 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 20,9 miljoen. Wat moest er verborgen blijven? Ten minste waren er grote verliezen van ruim € 16 miljoen bij het programma "Bouwen en Wonen", m.a.w. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat moest er nu verborgen blijven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat moest er nu verborgen blijven?
(Later bleek de jaarrekening 2015 met een addendum gewijzigd te zijn. Nu meldde het gemeentebestuur nog steeds een voordelig saldo van € 2,8 miljoen, terwijl nu in werkelijkheid er een nadelig saldo was van € 1,3 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 8,6 miljoen. Waaraan ging de ontbrekende € 9,6 miljoen (nagenoeg de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,1 miljoen) op? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,1 miljoen. Waaraan ging de ontbrekende € 7,8 miljoen op? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 september 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 5 september 2018
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 21 september 2016
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 17 september 2014
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 21 juni 2013
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 12 november 2011
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 12 juli 2010
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 29 juni 2010
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 2 juli 2009
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 9 oktober 2008
Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 4 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Kerkrade dd. 4 oktober 2006
Terug > begin