Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Kampen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Kampen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar 4,8 miloen. De helft was dus genoeg geweest. Ook de jaarrekeningen van de jaren daarvoor waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 8 september 2003 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad deed er niets mee. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2007. De gemeenteraad deed er alweer niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente als Kampen zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 4,9 miloen. De helft was dus alweer genoeg geweest. )
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2008. Hij signaleerde meteen dat ook van de begroting 2009 niet veel klopte. Het gemeentebestuur presenteerde een begroting 2009 met een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid sloot die begroting met een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Kampen opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2009. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, dat weet u toch, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,5 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Dat er alweer grote verliezen waren geleden op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ettelijke miljoenen euro's? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,4 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Dat er alweer grote verliezen waren geleden op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ettelijke miljoenen euro's, nu van zo'n € 7 miljoen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 mei 2012. Alweer, geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,5 miljoen. Alweer waren er grote verliezen, nu van € 7,2 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Ook in 2012 ging de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,7 miljoen op aan onroerend-goed-speculatie door het gemeentebestuur! Al met al zijn we in de afgelopen vier jaar inmiddels € 32,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 3,9 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van € 3,0 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van € 6,8 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juli 2016. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 8,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs -alweer - € 4,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 8,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,2 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 10,9 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 12 juni 2019
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 6 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 21 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 13 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 15 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Kampen dd. 6 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 4 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van Kampen dd. 25 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 14 oktober 2008
- Brief van gemeenteraad van Kampen dd. 15 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 2 november 2007
- Brief van gemeenteraad van Kampen dd. 11 mei 2004
- Brief aan gemeenteraad van Kampen dd. 8 september 2003
Terug > begin