Dossier: Tweede Kamer

(Bericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer dd.
29 september 2014)

Broddelwerk van accountants ook en vooral bij gemeenten en provincies:
  mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies, alles schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen
  VOORBEELDEN

Met zijn persbericht van 26 september 2014 (zie hieronder) wees drs. L.W.Verhoef Registeraccountant erop dat het door de AFM en nadien door de pers/media aan de orde gestelde broddelwerk van accountants niet alleen bij het bedrijfsleven maar ook en vooral bij gemeenten en provincies voorkomt. De ontdekking van het AFM is wat betreft het broddelwerk van accountants bij gemeenten en provincies volstrekt niet nieuw. Al heel lang staat dit uitvoerig met “naam en rugnummer”, uitvoerig toegelicht en onderbouwd, met bevestigingen van de bevindingen door o.a. de Raad van Tucht voor Accountants, maar ook door bijvoorbeeld de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam waar het Amsterdam respectievelijk Rotterdam betreft, te lezen op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag, bevindingen waar alles en iedereen (inclusief gemeenteraden en provinciale staten), ook de pers/media, met een grote boog omheen lopen.
Het gaat bij sommige gemeenten zelfs om honderden miljoenen euro, bij Amsterdam inmiddels om ruim 4 miljard euro (de boekhoudfraude bij Ahold verschrompelt er totaal bij) ! Al deze boekhoudfraude-jaarrekeningen waren schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen, voornamelijk van de vier grote accountantskantoren KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers en Deloitte.

10 schrijnende voorbeelden.

Amsterdam
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 1998-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 817 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een voordelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 4.839 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 4.022 miljoen!
Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de inwoners van Amsterdam over deze periode geheel onnodig Onroerendezaakbelasting betaalden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 2.314 miljoen.
Accountant was in deze hele periode de eigen Accountantsdienst Gemeente Amsterdam (ACAM)

Dordrecht
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2005-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 162 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 115 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 277 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Deloitte, vanaf 2012 laten de jaarrekeningen het niet zien.

Eindhoven
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2006-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 9 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/ nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 280 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 289 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Ernst & Young en vanaf 2010 PricewaterhouseCoopers.

Emmen
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2010-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 8 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 95 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 103 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Deloitte, in 2013 laat de jaarrekening het niet zien.

Gouda
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2002-2013 sloten tezamen met een nadelig saldo van € 42 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 178 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 136 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Deloitte en in de periode 2005-2008 Ernst & Young en vanaf 2009 PricewaterhouseCoopers.

Nijmegen
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2010-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 9 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 143 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 152 miljoen!
Wie de accountant was in de periode 2010-2010 laten de jaarrekeningen niet zien, vanaf 2011 was het Ernst & Young.

Oss
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2003-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 102 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 14 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 116 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Ernst & Young en vanaf 2006 Deloitte.

Rotterdam
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2007-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 303 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 693 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 996 miljoen!
Accountant was in deze hele periode Ernst & Young.

Tilburg
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2010-2013 sloten tezamen met een nadelig saldo van € 126 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 66 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 192 miljoen!
Accountant was in deze periode Deloitte.

Utrecht
De Rekeningen van baten en lasten over de periode 2008-2013 sloten tezamen met een voordelig saldo van € 306 miljoen. In de jaarrekeningen werd schaamteloos gesteld en bevestigd dat dět het saldo van de opbrengsten en de kosten was. Dit beeld werd bevestigd en versterkt door schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de jaarrekeningen over deze periode in totaal een verlies/nadelig saldo van opbrengsten en kosten verbergen van € 120 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 426 miljoen!
Accountant was in deze periode achtereenvolgens Deloitte, in 2013 laat de jaarrekening het niet zien.

10 Andere schrijnende voorbeelden van het broddelwerk van accountants betreffen de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van:
- Almere
- Apeldoorn
- Arnhem
- Enschede
- Deventer
- Groningen
- Hoogeveen
- Leeuwarden
- Nieuwegein
- Roermond

Nogmaals:
U leest alles hierover op www.leoverhoef.nl

Alle informatie wordt u verder gaarne verstrekt door:
drs. L.W.Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670

-----------------------------------------------------------------

Persbericht d.d. 26 september 2014

Broddelwerk van accountants ook en vooral bij gemeenten en provincies:
mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies, alles schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen

Gisteren en vandaag in het nieuws: Broddelwerk bij de grote accountantskantoren naar aanleiding van onderzoek door de AFM.
Opvallend is (weer) in deze berichtgeving dat het geheel en al voorbijgaat aan het enorme broddelwerk van deze accountants(kantoren) bij onze lokale overheden: gemeenten en provincies. Alweer totaal geen aandacht voor de betrokkenheid van accountants van alle grote accountantskantoren bij verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie, waarbij het vaak om meer dan tientallen miljoenen euro’s en hier en daar om honderden miljoenen euro’s gaat, Nederland-breed om miljarden euro’s! ; boekhoudfraudes waarmee volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en provinciale staten) en bovenal de belastingbetalers zwaar misleid (in gewoon Nederlands: zwaar belazerd) worden; boekhoudfraudes allen voorzien van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen.

Ook de Tweede Kamer houd zich nu met de problematiek van dit broddelwerk van deze accountants bezig. Ik vestigde met bericht van 25 september 2014 de aandacht van de Vaste Kamercommissie voor Financiën op het aspect van de schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen bij de verbijsterende boekhoudfraudes van menige gemeente en provincie.
Ik verzoek u hiervan goede notitie te nemen en zie graag dat u in uw berichtgeving over deze misstand ook de aandacht erop vestigt dat het broddelwerk van de accountants ook en vooral voorkomt bij gemeenten en provincies!

En let u als pers/media er op dat de Tweede Kamer niet voorbijgaat aan de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies. Het gaat nu om hun “eigen wereldje”; de wereld van “de politiek” en politici zijn nogal eens geneigd het kwaad alleen buiten hun eigen wereld te willen zien en vooral niet in hun eigen wereld. Pikant detail hierbij is dat veel Tweede Kamer-leden uit de wereld van gemeenteraden en Provinciale Staten komen en dus deze boekhoudfraudes bij hun gemeenten en provincies nooit hebben willen zien, laat staan ertegen in opstand komen.

Mijn dringende oproep aan u:
Houd u zich nu eindelijk ook eens bezig met de misstand van de verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie !!!

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef

 
drs.L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670