Dossier: Tweede Kamer

(
Bericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer dd. 25 september 2014)


Betreft: Accountants en mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Aan de leden van de Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer

Heel prima dat de Tweede Kamer en met name uw commissie er werk van maakt en beklemtoont dat de accountantssector en foute accountants moet(en) worden aangepakt.
Ik ben zelf Registeraccountant en heb ook het accountantsberoep uitgeoefend.

Ik verzoek u indringend en met klem kennis te nemen van mijn bevindingen waar het gaat om de betrokkenheid van accountants van alle grote accountantskantoren bij verbijsterende boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie, waarbij het vaak om meer dan tientallen miljoenen euro’s en hier en daar om honderden miljoenen euro’s gaat, Nederland-breed om miljarden euro’s! ; boekhoudfraudes waarmee volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en provinciale staten) en bovenal de belastingbetalers zwaar misleid (in gewoon Nederlands: zwaar belazerd) worden; boekhoudfraudes allen voorzien van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de klokkenluider van deze verbijsterende misstand door de betrokkenen is “uitgekotst” en uiteraard, want zo gaat dat in Nederland, door de kantonrechter als lastig persoon is ontslagen en door de instanties met de grootst mogelijke strafkorting, de gebruikelijke beloning van klokkenluiders, de WW ingestuurd en vervolgens naar de bijstand! Verbaasd? Nee, toch? Zo gaat dat in Nederland!

U leest alles hierover op www.leoverhoef.nl

Leest u op www.leoverhoef.nl ook zeker “Wie is Leo Verhoef” en lees dan ook hoe Leo Verhoef al eerder werd behandeld toen hij als lid van de Raad van Toezicht van een lokale Rabobank tegen een grote boekhoudfraude bij de Rabobank opliep. Mede door toedoen van De Nederlandsche Bank. Verbaasd? Nee toch? Zo gaat dat in Nederland!

Mag ik al uw commissieleden uitnodigen uitvoerig kennis te nemen van mijn bevindingen en wederwaardigheden op www.leoverhoef.nl ?
Mag ik al uw commissieleden verzoeken nu eens eindelijk niet weg te lopen voor deze misstand?
Mag ik al uw commissieleden uitnodigen om deze klokkenluider eindelijk recht te doen?!

Ik hoor graag van u.
Uiteraard ben ik gaarne bereid naar u in Den Haag te komen ( en dan niet voor een obligaat half uurtje ! )

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef


drs.L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670