Dossier: Tweede Kamer
(Bericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 19 januari 2012)


De werkelijkheid over de gigantische verliezen van belastinggeld op grond- en bouwprojecten bij gemeenten

Onlangs in Nieuwsuur aandacht voor de gigantische verliezen bij menige gemeente op grond- en bouwprojecten.
Nederland-breed ettelijke miljarden euro's! Belastinggeld!

Toch jammer dat het een slap verhaaltje was.
Alweer de mythe dat de verliezen een gevolg waren van de economische crisis. Nee, de verliezen zijn een gevolg van het negeren van de (al decennia geleden voorspelde!) vergrijzing en leegloop van Nederland buiten de Randstad, waardoor het merendeel van die bouwprojecten bouwen voor de leegstand is, en het bouwen van verkeerde bouwprojecten binnen de Randstad, waar de bevolkingssamenstelling de afgelopen decennia grondig veranderd is. De verliezen zijn een gevolg van de ongebreidelde ambities van gemeentebestuurders (die gaan voor, om het simplistisch te zeggen, een foto in de krant waarop ze alweer een lintje doorknippen). Het heeft te maken met projectontwikkelaars die die gemeentebestuurders en hun ambtenaren royaal te slim af zijn met het bedenken van constructies waardoor winsten naar de projectontwikkelaars/bouwers gaan en verliezen naar de gemeenten. Het heeft te maken met het gebrek aan kritisch toezicht door gemeenteraden, waarvan de kwaliteit, zo wijzen onderzoeken, ook nu weer zeer recent onderzoek, steeds weer uit, een niveau heeft van driekeer niks. Het heeft te maken met gebrek aan toezicht op de invulling van de ruimtelijke ordening door provincies.
En van dat verhaaltje in de Nieuwsuur-uitzending van een accountant van Deloitte klopte ook al niets. Het zijn niet de geslonken reserves, zo hij zei, die aanleiding zijn tot bezuinigingen, ontslag van ambtenaren en verhoging van de OZB; nee, het zijn de hogere rentelasten die overblijven na de verspeelde geleende gelden voor de financiering van de aankopen en ontwikkeling van die bouwgronden.

Wat ook niet aan de orde kwam, is dat veel gemeenten deze grote verliezen met ongekende boekhoudfraudes maskeren. Boekhoudfraudes die door dezelfde accountants als die nu een niet-kloppend slap verhaaltje vertellen over geslonken reserves, met goedkeurende accountantsverklaringen worden afgedekt.

Dit alles al lang vr dat onderzoek van de provincies waaruit Nieuwsuur citeerde, uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag, waarover de herhaalde persberichten van registeraccountant drs. L.W.Verhoef door Nieuwsuur en de andere media stelselmatig in de afgelopen jaren werden/worden genegeerd.
Wat betreft de verzwegen verliezen, verzoek ik u te kijken op http://www.leoverhoef.nl/lageresaldi.html en op www.leoverhoef.nl in de dossiers van de afzonderlijke gemeenten, waar u dit Nederland-breed in beeld gebracht uitvoerig met naam en rugnummer kunt bekijken.

Het wordt tijd dat (ook) onze Tweede Kamer-volksvertegenwoordigers nou eens eindelijk met de echte verhalen en achtergronden op de proppen komen.

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670