Dossier: Tweede Kamer
(Bericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 28 oktober 2011)

Conclusies van onderzoek door registeraccountant drs. L.W. Verhoef:

MISLEIDENDE "GRIEKSE" JAARREKENINGEN OOK BIJ MENIGE NEDERLANDSE GEMEENTE

BOEKHOUDFRAUDE BIJ NEDERLANDSE GEMEENTEN VAN € ?? MILJARD !


In de aanloop tot de economische crisis had de Griekse overheid zich jarenlang schuldig gemaakt aan frauduleuze financiŽle verslaggeving. Menig Europees Parlement-lid, waaronder ook Nederlandse, wisten ervan, maar deden helemaal niets. Zij lieten zich wel als toezichthouders betalen door de belastingbetalers. Wist u dat?

Het is een misverstand te denken dat "Griekse" jaarrekeningen zich alleen bij de Griekse overheid voordoen. Onderzoek wijst uit dat ook Nederlandse overheden zich hieraan volop schuldig maken. De jaarrekeningen van de afgelopen jaren van menige Nederlandse gemeente laten positieve saldi van opbrengsten en kosten zien, terwijl deze gemeenten in werkelijkheid negatieve saldi hadden. Wist u dat? Vanaf nu dus wel!

Bijvoorbeeld:
Gemeente Rotterdam meldde over de periode 2007-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal 118 miljoen euro. In werkelijkheid leed Rotterdam elk jaar een verlies, in totaal een verlies van 674 miljoen euro.
Gemeente Den Haag meldde over de periode 2008-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal 50 miljoen euro. In werkelijkheid leed Den Haag een verlies van in totaal 143 miljoen euro.
Gemeente Utrecht meldde over de periode 2008-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal 113 miljoen euro. In werkelijkheid leed Utrecht een verlies van in totaal 168 miljoen euro.

Hieronder treft u van 10 sprekende voorbeelden nadere details aan, waaronder van de genoemde 3 grote gemeenten.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Drs. Leo Verhoef RA doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. De bevindingen van registeraccountant Leo Verhoef worden door niets en niemand ontkend, althans niet gemotiveerd ontkend, maar wel stelselmatig genegeerd.
De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef zijn wat betreft bijvoorbeeld gemeenten Amsterdam en Rotterdam al enkele jaren geleden bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam. Zijn bevindingen zijn ook bevestigd door bijvoorbeeld de Raad van Tucht voor Accountants.
Alle betreffende gemeenteraden zijn (vaak al jaren achtereen) door Leo Verhoef op de hoogte gebracht van zijn onderzoeksbevindingen. Deze wens(t)en niets met de bevindingen te doen.

Heel veel meer over het onderzoek, zoals ook de rapporteringen aan de betreffende gemeenteraden, is te vinden op www.leoverhoef.nl
met name wat betreft gemeente Rotterdam, zie "Dossier: Rotterdam"
met name wat betreft gemeente Den Haag, zie "Dossier: Den Haag"
met name wat betreft gemeente Utrecht, zie "Dossier: Utrecht"
De lijst met de ruim 100 gemeenten die zich hieraan schuldig maken, vindt u eveneens op deze website (www.leoverhoef.nl/lageresaldi.html)

Intussen staat een klokkenluider al jarenlang in de kou.


Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670


=====================

10 sprekende voorbeelden
De cijfers zijn als volgt:
(In de eerste kolom staat het door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen gesuggereerde saldo van de opbrengsten en de kosten. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude.)

Apeldoorn

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2008 10,9 4,9 - 6,0
2009 5,9 3,4 - 2,5
2010- 47,661,013,4
- 30,8- 52,7- 21,9

Breda
(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
19986,5- 0,5- 7,0
199919,88,2- 11,6
200024,112,7- 11,4
200124,914,5- 10,4
200218,1- 12,7- 30,8
200313,8- 0,5- 14,3
2004- 5,3- 5,3-
20054,44,4-
20064,74,7-
2007 26,7 16,6 - 10,1
2008 21,7 12,8 - 8,9
2009- 25,2- 32,4- 7,2
2010    0,9- 39,6- 40,5
135,1- 17,1- 152,2

Delft

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2005 - 4,7 - 19,5 - 14,8
2006 0,4 - 13,3 - 13,7
2007 2,2 - 2,9 - 5,1
2008- 4,9- 14,0- 9,1
2009- 6,1- 8,9- 2,8
2010- 7,7- 15,5- 7,8
- 20,8 - 74,1 - 53,3

Den Haag
(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2008 59 52 - 7
2009 0 - 37 - 37
2010- 9- 158149
50- 143- 193

Eindhoven
(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2006 21,0 19,6 - 1,4
2007 15,2 - 47,0 - 62,2
2008 - 70,5 - 112,1 - 41,6
20097,5- 47,9- 55,4
2010- 0,3- 49,9- 49,6
- 27,1 - 237,3 - 210,2

Gouda

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2002- 8,0- 37,7- 29,7
2003 - 5,2 - 53,2 - 48,0
2004 11,2 2,5 - 8,7
2005 - 6,9 - 26,5 - 19,6
2006 - 0,4 - 8,9 - 8,5
2007- 15,6- 25,7- 10,1
2008 2,6 0,3 - 2,3
2009- 4,4- 2,71,7
2010- 2,3  - 5,0  - 2,7
- 29,0 - 156,9 - 127,9

Nieuwegein

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
20047,0- 32,5- 39,5
20053,215,912,7
2006 7,1 5,5 - 1,6
2007 - 4,5 - 5,1 - 0,6
2008 2,2 - 14,4 - 16,6
2009- 8,4- 16,8- 8,4
20103,2- 5,8- 9,0
9,8- 53,2- 63,0

Rotterdam
(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2007 55 - 9 - 64
2008 61 - 31 - 92
200960- 189- 249
2010- 58- 445- 387
118- 674- 792

Tiel

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2002 0,3 - 9,7 - 10,0
20031,1- 4,1- 5,2
2004 - 0,3 - 16,9 - 16,6
2005 - 0,6 - 2,7 - 2,1
2006 0,6 3,3 2,7
20071,00,1- 0,9
20082,5- 0,8- 3,3
2009 2,6 - 10,7 - 13,3
20101,0- 0,3- 1,3
8,2 - 41,8 - 50,0

Utrecht
(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
200868- 44- 112
2009- 51- 127- 76
2010  96   3- 93
113 - 168 - 281

-----