Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 7 mei 2005

Mevrouw G. Verburg
CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Topsalarissen en Overheid

Geachte mevrouw Verburg,

Als trouw lezer van Centraal Weekblad zie en lees ik regelmatig met plezier uw bijdragen in dit door mij gewaardeerde weekblad. Zo las ik ook uw bijdrage in Centraal Weekblad van 29 april jl. met als titel "Topsalaris" over salarissen van topmanagers. Als "loyaal CDA-stemmertje", zoals ik mezelf zie, neem ik in het algemeen met instemming kennis van uw bijdragen. Dat gold ook voor uw bijdrage "Topsalaris". Ik begrijp dat u een moeilijk onderwerp aansneed waar heel veel nuances op aan te brengen zijn. Echter, al lezende bekropen mij toch ook gevoelens van onvrede over uw bijdrage. In zekere zin vond ik dat uw bijdrage het karakter had van "krokodillentranen".
Als ik alle politici nu eens voor het gemak over één kam scheer tot "de politiek", dan nam ik waar dat "de politiek", in ieder geval behoorde daar in dit geval het CDA en mevrouw Verburg toe, grotelijks languit viel over de hoge salarissen van topmanagers bij energiebedrijven. Echter, het is diezelfde "politiek" die aandeelhouders zijn van deze energiebedrijven en die, via de door henzelf aangestelde commissarissen, eerst aan deze topmanagers het nu achteraf zo verguisde salaris hebben toegekend. Wat nu gebeurd is, is dat "de politiek" gewoon ordinair contractbreuk heeft gepleegd, bovendien op een manier waardoor de betreffende managers compleet weerloos gemaakt werden. Immers, de "lynchpartij", zoals ik dat zie, zou compleet zijn geworden als de betreffende managers naar de rechter zouden zijn gestapt om zich te verweren tegen de door de aandeelhouders (i.c. "de politiek") gepleegde contractbreuk. Is het plegen van contractbreuk ook onderdeel van de door het CDA (en ook mijzelf!) gepropageerde besef van normen en waarden? In ieder geval is contractbreuk geen onderdeel van mijn idee over normen en waarden!
Verdergaand op die "politiek" als aandeelhouder. Het zijn dezelfde politici die in hun hoedanigheid van aandeelhouder jarenlang de gasprijzen kunstmatig met hoge winstopslagen hebben opgehoogd om daarna die winstopslagen in de vorm van dividend gretig de gemeente- en provinciekassen binnen te roeien. Over "graaicultuur" gesproken!
Verdergaand op die "politiek". Het zijn dezelfde politici die er geen enkel been in zien om met ongebreidelde boekhoudfraudes met een omvang waarbij bijvoorbeeld de Ahold-boekhoudfraude volledig verbleekt, enorme overschotten voor de burgers, waaronder de belastingbetalers, te verzwijgen. Niet alleen dat bijvoorbeeld heel veel gemeenten al die verhogingen van de OZB in de afgelopen jaren, vaak met percentages die de inflatie te boven gingen, in het geheel niet nodig hadden, veel gemeenten hadden zelfs in de afgelopen jaren met groot gemak de OZB geheel achterwege kunnen laten zonder zelfs maar in de rode cijfers terecht te komen. Met ordinaire boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt. Over die boekhoudfraudes en wat ik eraan deed en doe, leest u meer in mijn bijgevoegde verhaal daarover. Nederland-breed gaat het om vele miljarden euro's. En wat doet "de politiek" als ik de misstand van die enorme boekhoudfraudes aan de orde stel? Mij zwart maken en mij monddood maken op een manier waar de honden geen brood van lusten. En wat doet "de politiek" met de enkele politici, die er gelukkig ook nog zijn, die deze boekhoudfraudepraktijken aan de kaak willen stellen? Hetzelfde.
O, wat is het makkelijk om over de ruggen van een paar topmanagers de kiezersgunst te verwerven. Maar hoe zit het met de politici zelf? Hoe zit het met mijn CDA? Hoe zit het mevrouw Verburg als ik haar hulp inroep in mijn strijd tegen die ongehoorde boekhoudfraudes door de overheid zelf? Leest u eerst eens mijn (bijgevoegde) verhaal. Zullen we er daarna eens over praten? U zult er versteld van staan wat ik erover kan vertellen en laten zien.

Ik hoor van u?

Met hartelijke groet,

Leo Verhoef