Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 31 januari 2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies

Geachte dames en heren,

Al geruime tijd tracht ik uw belangstelling te vragen voor een kwestie die naar mijn mening stellig uw aandacht verdient, namelijk de grote onbetrouwbaarheid van de jaarrekeningen en begrotingen van (de meeste) gemeenten en provincies. Op basis van misleidende begrotingen en jaarrekeningen wordt "lokaal Nederland" bestuurd. Met volstrekt misleidende jaarrekeningen leggen provincie- en gemeentebesturen rekening en verantwoording af aan hun burgers en andere belanghebbenden (ook het Rijk!) en belangstellenden.
Al geruime tijd probeer ik de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken voor deze misstand te krijgen en hem te overtuigen dat het hoog tijd wordt dat hij deze misstand aanpakt. Zo mijn brieven al worden beantwoord, dan is dat alleen maar (na veel aandringen) ter bevestiging van de ontvangst van mijn brieven. De minister wenst op geen enkele manier op mijn klachten over (het gebrek aan) integriteit van het openbaar bestuur in te gaan.

Intussen, gesteund door o.a. het uitblijven van acties uwerzijds (alleen het CDA heeft mij laten weten de kwestie te willen oppakken), duurt deze misstand nog steeds voort. Het uitblijven van uw reactie wordt uitgelegd als een goedkeuring van de bestaande praktijk.

Ik stuurde bijgaande brief aan de minister.
Ik verwacht dat ook deze brief linea recta door een of andere ambtenaar in de prullenbak zal worden gegooid. Waarom ook niet, als het ook de Tweede Kamer niets kan schelen hoe de burgers door hun lokale bestuurders misleidend worden voorgelicht over (bijvoorbeeld) de besteding van hun belastinggeld.

Nogmaals vraag ik u om deze misstand op gepaste wijze aan te willen pakken.

Mag ik van u vernemen, behalve de mededeling dat deze brief is ontvangen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef