Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 29 juni 2001

Fractie van de/het PvdA VVD CDA D66 GroenLinks SP RPF SGP GPV
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
            Integriteit van het openbaar bestuur

Geachte fractie,

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van mijn brief van heden die ik aan de Tweede Kamer stuurde. De inhoud van de brief spreekt, denk ik, voor zichzelf.

Uw reactie te vernemen stel ik zeer op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef