Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 26 april 2001

Fractie van de/het PvdA VVD CDA D66 GroenLinks SP RPF SGP GPV
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
            Integriteit van het openbaar bestuur

Geachte fractie,

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van mijn brief van 22 april jl. die ik aan de Tweede Kamer stuurde. De inhoud van de brief spreekt, denk ik, voor zichzelf.
Uit de brief blijkt mijn teleurstelling over de activiteiten van de Tweede Kamer tot op heden in de door mij aan de orde gestelde kwestie.
In mijn brief verwijs ik o.a. naar een bijdrage van mij in Binnenlands Bestuur van 30 maart jl. waar ik in reactie op de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de TV-nieuwsrubriek 2Vandaag van 16 maart jl. dat hij een onderzoek zal instellen, de vraag stel: "Wie gaat dat onderzoek uitvoeren? Die ambtenaren en die accountants die al die tijd hun werk niet goed gedaan hebben? Gaan die nu van hun eigen werk vertellen dat dat al die tijd niet goed geweest is?"

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef