Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 12 februari 2001

Fractie van de/het PvdA VVD CDA D66 GroenLinks SP RPF SGP GPV
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft:
 Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
            Integriteit van het openbaar bestuur

Geachte fractie,

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van mijn brief van 10 februari 2001 die ik aan de Tweede Kamer toestuurde. Mijn brief is een reactie op de brief die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed toekomen over de door mij bij u aan de orde gestelde kwestie van de volstrekt onbetrouwbare jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, de geheel ten onrechte daarbij gegeven goedkeurende accountantsverklaringen en het falende toezicht door de minister respectievelijk de provinciebesturen.
De door mij aan de orde gestelde kwestie heeft niets maar dan ook helemaal niets te maken met wetsinterpretatie of wetteksten die voor verbetering in aanmerking komen, zoals de minister in zijn brief wil doen geloven, maar heeft alles te maken met de integriteit van het openbaar bestuur.
Ik denk stellig dat een diepgaand onderzoek door de Tweede Kamer noodzakelijk is. Ik denk dat de uitkomsten, die ik al wel ken, ook voor u onthutsend zullen zijn.

Graag verneem ik uw reactie.

Hoogachtend,

L.W. Verhoef