Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
22 november 2000

Fractie van de/het PvdA VVD CDA D66 GroenLinks SP RPF SGP GPV
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft:  Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
              Integriteit van het openbaar bestuur

Geachte fractie,

Met mijn brief aan de Tweede Kamer van 18 oktober 2000 waarvan ik uw fractie met brief van 22 oktober 2000 een afschrift deed toekomen, deelde ik u mijn zorgen over de betrouwbaarheid, of beter gezegd: de volslagen onbetrouwbaarheid, van de jaarrekeningen en begrotingen van (de meeste) gemeenten en provincies.
Van de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vernam ik dat mijn brief in de commissie besproken is.
CDA, D66, VVD en SP hebben mij intussen laten weten aandacht aan de door mij voorgelegde zaak te besteden. Ik mag aannemen dat ook de andere fracties aandacht aan deze kwestie besteden. De kwestie is er belangrijk genoeg voor. Het gaat om de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, in dit geval van gemeenten en provincies, en het toezicht en de controle daarop. Daar is, zo liet ik u weten, heel veel mis mee.

Hierdoor vraag ik uw aandacht voor het commentaar dat de Ombudsman van de Volkskrant in de Volkskrant van 7 november 1999 plaatste bij de gang van zaken. Hij heeft naar mijn overtuiging helemaal gelijk. Waar bleef iedereen? Waarom liet iedereen mij in de steek?
Het commentaar sluit ik als bijlage bij.

Ik hoor van u?

Met hoogachting en vriendelijke groet,

L.W. Verhoef