Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 22 oktober 2000

Fractie van de/het PvdA VVD CDA D66 GroenLinks SP RPF SGP GPV in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
          
  Integriteit van het openbaar bestuur


Geachte fractie,

Hierdoor vraag ik uw aandacht voor mijn brief van 18 oktober 2000 met bijlagen die ik verstuurde aan de Tweede Kamer. Een kopie van de brief doe ik u hierbij toekomen. Het betreft de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving door gemeenten en provincies. Het is met die betrouwbaarheid slecht gesteld. Het betreft dus ook de integriteit van het openbaar bestuur, een onderwerp waar meer over wordt gepraat dan aan gedaan?

Ik hoor van u?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef