Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tweede Kamer

Wat zouden Tweede Kamer-leden in de zaak van de ongekende boekhoudfraudes bij de overheid bijvoorbeeld kunnen doen?
- Goede vragen aan de verantwoordelijke ministers stellen. En daarna natuurlijk met de antwoorden aan de slag gaan.
  (Voorbeeld van welke vragen die dat wŤl en welke vragen dat nžet zouden moeten zijn; zie: Kamervragen)
- Een parlementaire enquete instellen naar de grootste boekhoudfraudezaak in Nederland ooit.
  Boekhoudfraude bij de "onkreukbare" overheid zelf!

Weet de Tweede Kamer wel van de enorme boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies? Al meer dan tien jaar! Keer op keer heeft Leo Verhoef ze gewaarschuwd. Schriftelijk, mondeling.

Leo Verhoef heeft in de afgelopen jaren met verschillende kamerleden gesproken (CDA, PvdA, GroenLinks, PVV, LPF, VVD). Niemand zei dat Leo Verhoef ongelijk had. Sommigen zeiden er werk van te zullen maken. Allen lieten het erbij zitten. Er is er zelfs ťťn
(het kamerlid van de bouwfraude) die daarna als wethouder in Amsterdam meedeed aan de boekhoudfraude.
Ze wilden er niets mee doen. Eigen belang, belangen van "vriendjes", partijbelang om het steeds maar weer onder het tapijt te moffelen?

Bij de grote kredietcrisis in oktober 2008 kwam opeens boven water dat verschillende provincies (en gemeenten) geld hadden belegd bij in nood geraakte banken zoals het IJslandse Icesave. Geld dat dus over was, bovendien uit verzwegen overschotten. Naar aanleiding hiervan vroeg Leo Verhoef met emailberichten van 21 en 23 oktober 2008 de Tweede Kamer-leden weer eens hun aandacht voor de ongekende boekhoudfraude bij provincies en gemeenten.
Bij de grote kredietcrisis kwam boven water dat de Griekse overheid jarenlang met frauduleuze financiŽle verslaggeving de werkelijke financiŽle stand van zaken had gemaskeerd (boekhoudfraude dus!). Veel Nederlandse gemeenten doen niet anders! Leo Verhoef wees daar alle Tweede Kamer-leden op met zijn emailbericht aan hen van 28 oktober 2011.
Enkele dagen daarvůůr had Leo Verhoef alle Tweede Kamer-leden met emailbericht gewezen op de mega-boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de enorme schadelijke gevolgen voor de benadeelde inwoners van Amsterdam.
Met brief van 14 november 2011 liet de Tweede Kamer weten een en ander voor kennisgeving te hebben aangenomen, d.w.z. het bericht over de giga-boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam regelrecht de prullenbak in te hebben gedaan. Het interesseert ze totaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Met zijn emailbericht van 19 januari 2012 waarschuwde Leo Verhoef alle Tweede Kamer-leden dat de gigantische verliezen bij menige gemeente op grond- en bouwprojecten niet een gevolg zijn van de economische crisis, maar van slecht bestuur en ongebreidelde ambities (kortom: onroerendgoed-speculatie), en dat bovendien deze mega-verliezen van miljarden euro's (belastinggeld!) veelal met boekhoudfraude worden gemaskeerd. De brief werd meteen in de prullenbak gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Lodewijk Asscher, wethouder FinanciŽn van Amsterdam waar inmiddels sprake is van een mega-boekhoudfraude van zo'n € 4 miljard, wordt minister en vice-premier in het nieuwe kabinet Rutte-2? Voor de boekhoudfraude bij Ahold, die totaal verbleekt bij die van gemeente Amsterdam, moesten bestuurders het veld ruimen en werden strafrechtelijk gestraft. Leo Verhoef waarschuwde de Tweede-Kamerfracties van VVD, PVV, D66, CU, GL, SGP en 50+ met zijn emailbericht van 1 november 2012. Geen reactie! Dus werd
Lodewijk Asscher, als wethouder FinanciŽn van Amsterdam (mede) verantwoordelijk voor een mega-boekhoudfraude, minister en vice-premier in het nieuwe kabinet Rutte-2.
Op 25 september 2014 in het nieuws: de AFM (Autoriteit FinanciŽle Markten) rapporteerde na groots onderzoek dat accountants van de grote accountantskantoren op grote schaal broddelwerk afleverden. Leo Verhoef waarschuwde meteen de Tweede Kamer (i.c. alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn) dat dat broddelwerk zich ook en vooral afspeelde waar het gaat om de jaarrekeningen van gemeenten en provincies, het "wereldje" van de politici zelf! En toen? Doodse stilte!
Op 12 november 2014 in het nieuws: in de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies zijn de pensioenverplichtingen, wachtgeldverplichtingen en andere dergelijke verplichtingen niet of voor (veel) te lage bedragen opgenomen, jaarrekeningen die allemaal voorzien zijn van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. Leo Verhoef waarschuwde de Tweede Kamer dat hij deze mistanden al jarenlang signaleert en rapporteert, maar dat niets en niemand er wat mee doet. En toen? Doodse stilte!Inhoud dossier:

- Brief van Tweede Kamer dd. 4 december 2014
- Emailbericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer dd. 12 november 2014
- Brief van Tweede Kamer dd. 23 oktober 2014
- Brief van Tweede Kamer dd. 15 oktober 2014
- Emailbericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer dd. 29 september 2014
- Emailbericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer dd. 25 september 2014
- Emailbericht aan de Tweede Kamer-leden van de fracties van VVD, PVV, D66, CU, GL, SGP en 50+
  dd. 1 november 2012
- Brief van Tweede Kamer dd. 2 februari 2012
- Emailbericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 19 januari 2012
- Brief van Tweede Kamer dd. 14 november 2011
- Emailbericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 28 oktober 2011
- Emailbericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 24 oktober 2011
- Emailbericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 23 oktober 2008
- Emailbericht aan alle Tweede Kamer-leden dd. 21 oktober 2008
- Brief aan CDA-Tweede-Kamer-lid mevr. G. Verburg dd. 7 mei 2005
- Brief van Tweede Kamer dd. 4 maart 2002
- Brief aan Tweede Kamer dd. 31 januari 2002
- Brief van Tweede Kamer dd. 21 september 2001
- Brief aan D66-Tweede-Kamer-lid J. Th. Hoekema dd. 13 september 2001
- Brief van D66-Tweede-Kamer-lid J.Th. Hoekema dd. 4 september 2001
- Brief aan D66-Tweede-Kamer-lid Jan Hoekema dd. 16 juli 2001
- Brief van D66-Tweede-Kamer-lid Jan Hoekema dd. 12 juli 2001
- Brief aan de fracties in de Tweede Kamer dd. 29 juni 2001
- Brief aan Tweede Kamer dd. 29 juni 2001
- Brief van Tweede Kamer dd. 18 mei 2001
- Brief van CU-Tweede-Kamer-fractie dd. 10 mei 2001
- Brief aan de fracties in de Tweede Kamer dd. 26 april 2001
- Brief aan Tweede Kamer dd. 22 april 2001
- Brief van Tweede Kamer dd. 5 maart 2001
- Brief aan alle fracties in de Tweede Kamer dd. 12 februari 2001
- Brief aan Tweede Kamer dd. 10 februari 2001
- Brief van Tweede Kamer dd. 29 januari 2001
- Brief van CDA dd. 7 december 2000
- Brief van PvdA dd. 6 december 2000
- Reactie van minister van Binnenlandse Zaken dd. 4 december 2000
- Brief aan alle fracties in de Tweede kamer dd. 22 november 2000
- Brief van Tweede Kamer dd. 17 november 2000
- Brief van CDA-Tweede-Kamer-lid mevr. Van der Hoeven dd. 6 november 2000
- Brief van D66-Tweede-Kamer-lid J.Th. Hoekema dd. 1 november 2000
- Brief aan alle fracties in de Tweede Kamer dd. 22 oktober 2000
- Brief aan Tweede Kamer dd. 18 oktober 2000
Terug > begin