Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Kaag en Braassem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Kaag en Braassem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteert in de jaarrekening 2009 (de eerste jaarrekening van deze nieuwe gemeente) een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 44,7 miljoen (waarvan winst van € 43,5 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Mochten we niet weten dat bijvoorbeeld de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 18 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Ten minste waren er verliezen van zo'n € 1,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten die blijkbaar gemaskeerd moesten worden.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 44,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 42,8 miljoen. Er waren verliezen van € 45,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. (Zonder dit verlies zou de gemeente € 2,7 miljoen hebben overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,1 miljoen; die had dan voor meer dan de helft terugbetaald kunnen worden.) In ieder geval: Weg winst van € 43,5 miljoen uit de verkoop van de NUON-aandelen! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 4,2 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2012 van eveneens € 4,2 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2013 een voordelig resultaat van € 3.738.000. Bijna goed; in werkelijkheid was het € 3.678.000.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 6,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 5,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het saldo € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 5,1 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu n iet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Kaag en Braassem dd. 18 juni 2010
Terug > begin