Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 3 september 2004

De minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage

Betreft: Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Geachte heer Donner,

Al enige tijd informeer ik u over de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. Zoals u weet heb ik inmiddels in een twintigtal gevallen bij de politie daarvan aangifte gedaan. De omvang van de boekhoudfraude in deze twintig gevallen tezamen bedraagt circa 5 miljard euro, een veelvoud van de boekhoudfraude bij Ahold waar Justitie inmiddels een uitgebreid onderzoek is gestart. De behandeling van mijn aangiften baart mij grote zorgen, zoals ik u al verschillende keren heb laten weten. Ik berichtte daarover het College van procureurs-generaal met bijgaande brief. Ik verzoek u dringend te bevorderen dat er aan mijn aangiften gepaste zorg en aandacht wordt besteed.
Op mijn brief aan u over deze zaak van 4 augustus jl. mocht ik overigens van u nog geen reactie ontvangen. Zelfs geen bericht van bevestiging van ontvangst.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef