Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 mei 2004

De Minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft:     Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Geachte heer Donner,

Al enige tijd zijn wij in correspondentie met elkaar over de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. Zoals u weet heb ik inmiddels in een twintigtal gevallen bij de politie daarvan aangifte gedaan. De omvang van de boekhoudfraude in deze twintig gevallen tezamen bedraagt circa 5 miljard euro, een veelvoud van de boekhoudfraude bij Ahold waar Justitie inmiddels een uitgebreid onderzoek is gestart.
De behandeling van mijn aangiften baart mij grote zorgen.
Naar aanleiding van een recent voorval stuurde ik bijgaande brief met bijlage naar het College van procureurs-generaal in Den Haag. De inhoud spreekt voor zich.

Hoogachtend,

L.W. Verhoef