Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede, 23 april 2004

De Minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft: Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Geachte heer Donner,

Al enige tijd zijn wij in correspondentie met elkaar over de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. Zoals u weet heb ik inmiddels in een twintigtal gevallen bij de politie daarvan aangifte gedaan. De omvang van de boekhoudfraude in deze twintig gevallen tezamen bedraagt circa € 5 miljard, een veelvoud van de boekhoudfraude bij Ahold waar Justitie inmiddels een uitgebreid onderzoek is gestart. Ik heb begrepen van het College van Procureurs-Generaal (brief van 4 februari 2004) dat onderzoek door het Openbaar Ministerie naar aanleiding van mijn aangiften gaande zou zijn. Hetzelfde berichtte u mij met uw brief van 12 februari 2004. U berichtte mij toen dat het College van Procureurs-Generaal verwachtte mij binnen enkele weken nader over de gang van zaken te kunnen informeren. Ik heb sinds de brief van 4 februari 2004 niets van het College van Procureurs-Generaal vernomen. Inmiddels is het 23 april 2004 en zijn we niet enkele weken maar enkele maanden verder. U zult begrijpen dat ik mij ongerust maak.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef