Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 24 maart 2004

De Minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft: Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Geachte heer Donner,

Al enige tijd zijn wij in correspondentie met elkaar over de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. Zoals u weet heb ik in een twintigtal gevallen inmiddels bij de politie daarvan aangifte gedaan. Ik heb begrepen van het College van Procureurs-Generaal dat onderzoek door het Openbaar Ministerie gaande is.
Een van de gemeenten waarvan ik aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in jaarrekeningen) heb gedaan, is gemeente Rotterdam. De boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam beloopt vanaf 1998 inmiddels circa 440 miljoen euro. Ik deed mijn aangifte tegen de door mij daarvoor verantwoordelijk gehoudenen waaronder de gemeentebestuurders. Niet alleen ik deed aangifte tegen (o.a.) de betrokken gemeentebestuurders vanwege boekhoudfraude, ook een van de Rotterdamse gemeenteraadsleden heeft eenzelfde aangifte gedaan. Ik heb begrepen dat de aangifte(n) in behandeling is/zijn bij het zogenoemde FEM (Financiën Economie en Milieu) team van de Rotterdamse politie.
In de Volkskrant van woensdag 24 maart 2004 lees ik dat in het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam een nieuwe wethouder is benoemd in plaats van de afgetreden mevrouw De Faria. De nieuwe wethouder is mevrouw Marianne van den Anker. In dezelfde Volkskrant lees ik over mevrouw Van den Anker:
"Van den Anker geeft les aan de politieacademie en werkt als onderzoeker bij het politiekernteam milieucriminaliteit".
Uit dit bericht leid ik af dat mevrouw Van den Akker toetreedt tot een college waartegen haar eigen collega's bij de politie, bovendien van hetzelfde team, een onderzoek instellen. Weliswaar dateert de boekhoudfraude van voor het aantreden van mevrouw Van den Anker als wethouder en valt haar in deze zaak dus niets te verwijten, maar de schijn van onafhankelijkheid is weggenomen.
Ik ben zeer ongerust over deze belangenverstrengeling.

Graag verneem ik uw mening.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef