Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 10 maart 2003

De Minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft: Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies
            Mijn brieven d.d. 13 september 2002, 30 november 2002, 20 december 2002 en 29 januari 2003
            Uw brieven d.d. 13 december 2002, 10 januari 2003 en 13 februari 2003 (5210575/503/CBK)

Geachte heer Donner,

Met mijn bovengenoemde brieven bracht ik u op de hoogte van de misstand van de op grote schaal voorkomende boekhoudfraude bij gemeenten en provincies en reageerde u daarop. U berichtte mij met uw laatste brief dat u de kwestie zou voorleggen aan het College van procureurs-generaal. Dat zult u ongetwijfeld gedaan hebben. Echter tot op heden heb ik nog geen enkel signaal ontvangen dat de kwestie is opgepakt. Intussen heb ik ook aangifte gedaan van boekhoudfraude door "mijn" provinciebestuur, i.c. het bestuur van provincie Utrecht. De door mij bij de politie in mijn woonplaats overhandigde informatie, nodig voor het opmaken van de aangifte, ligt daar nu al veertien dagen, zonder dat daar inmiddels een aangifte van is gemaakt. Eind vorige week heb ik er ook de nodige informatie afgegeven voor het doen van aangifte van boekhoudfraude door het gemeentebestuur van gemeente Amsterdam. In dit laatste geval gaat het om een boekhoudfraude van circa € 1.750 miljoen, een bedrag waarbij de boekhoudfraude bij Ahold in het niet valt. Hoe serieus nemen we in dit land de kwestie van de boekhoudfraudes door provincie- en gemeentebesturen? Mijn dossiers in deze kwestie hebben al een respectabele omvang gekregen. Zeer interessant in een volgende parlementaire enquête.
Ik verneem van u?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef