Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Houten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Houten zijn een geweldige ondoorzichtige amateuristische knoeiboel, waarin driftig met cijfers gemanipuleerd wordt. Al jarenlang. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er een nadelig saldo van € 14,1 miljoen. Waar zijn de verzwegen € 16,4 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwt al jaren achtereen de gemeenteraad van Houten voor de misleidende jaarrekeningen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1998-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 28,3 miljoen over.
Hieronder treft u de inhoud aan van het dossier "Houten". Lees bijvoorbeeld het slechte verweer van het gemeentebestuur en de reactie van Leo Verhoef daarop in zijn brieven van 25 oktober 2002 en eerder al 14 januari 2002. Lees ook de inspreekbeeurt van Leo Verhoef van 18 september 2002. Hierdoor niet gehinderd ging het gemeentebestuur onverminderd door met het uitbrengen van misleidende jaarrekeningen. Lees hieronder ook hoe de gemeenteraad als een stelletje sullen met zich laat spelen en het zelfs ongestraft laat gebeuren dat het college van b&w brieven, bestemd voor de raad, weghoudt voor de raad en ze zelf gaat beantwoorden. (In menige andere gemeenteraad gaat het er overigens niet anders aan toe.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 september 2006 opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 juni 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Al met al hield de gemeente in de jaren 1998-2008 in totaal € 31,4 miljoen over. (Waarvan het gemeentebestuur € 24,1 miljoen verantwoordde.) Merkwaardig, waarom moet een gemeente zo veel overhouden? De Onroerendezaakbelasting bracht in 2008 € 7,8 miljoen op. Dat had dus best iets minder mogen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. In de jaarrekening 2009 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Welke uitgaven hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. In de jaarrekening 2010 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,5 miljoen. Welke uitgaven hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 oktober 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: het werkelijke saldo was € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,4 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting - opbrengst in 2013 € 10,7 miljoen, had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels zijn we over de periode 2009-2014 ruim € 10 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juli 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 3 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 24 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 16 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 24 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 8 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 22 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 3 november 2005
- Brief van gemeenteraad van Houten dd. 4 oktober 2004
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 28 juni 2004
- Brief van college van b&w van Houten dd. 23 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 16 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 1 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 25 oktober 2002
- Brief van college van b&w van Houten dd. 18 oktober 2002
- Inspreekbeurt voor Commissie Bestuur op 18 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 28 juni 2002
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 14 januari 2002
- Brief van college van b&w van Houten dd. 10 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 12 oktober 2001
- Brief van college van b&w van Houten dd. 15 oktober 1999
- Brief aan gemeenteraad van Houten dd. 11 augustus 1999
Terug > begin