Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Horst aan de Maas

Ook de jaarrekeningen van gemeente Horst aan de Maas zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening over 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 25 november 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 4,3 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 23,2 miljoen (waarvan winst van € 22,9 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 februari 2011. De gemeenteraad reageerde niet. Het interesseert ze totaal niet niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 5,2 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 maart 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,8 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,1 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 7,6 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 3,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Ook moesten er nog verliezen bij het Floriade-project van zo'n € 2,8 miljoen worden afgeboekt. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 mei 2014. Alweer, geen enkele reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. En wat hoefden we nog meer niet te weten? Inmiddels zijn we over  de periode 2010-2014 zo'n € 16 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat geld (belastinggeld!) besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 10,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 30 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 9 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 11 mei 2012
-
Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 5 maart 2012
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 28 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Horst aan de Maas dd. 25 november 2008
Terug > begin