Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Hoogeveen

Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten:

Een jaarrekening, ook een jaarrekening van een gemeente, dus ook die van Hoogeveen, bestaat uit een balans, een rekening van baten en lasten (in bedrijfsleven: een winst-en-verliesrekening) en allerhande toelichtingen daarbij. De balans geeft de financiŽle positie aan het begin en einde van het jaar; de rekening van baten en lasten geeft de baten en de lasten in het jaar. Er is een dwingende samenhang tussen balans en rekening van baten en lasten. In de balans geeft het Eigen vermogen (bezittingen minus schulden) de "rijkdom" aan het begin en einde van het jaar, de rekening van baten en lasten hoe de gemeente rijker werd door baten en armer door lasten. (In de balans is alles opgenomen tegen historische (aankoop)prijzen; eventuele waardestijgingen worden niet in de balans verwerkt, maar zonodig in de toelichting aangegeven.) Met andere woorden: de toe- of afname van het Eigen vermogen in de balans is per definitie exact gelijk aan het saldo van de (= alle) baten en de lasten.

- Eigen vermogen per 31.12.2017:  €    32,8 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2016:        36,2
- Saldo van baten en lasten 2017:   €     - 3,4 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2016:               €   36,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2015:    €   43,1
  Balansaanpassing per 01.01.2016          1,5
- Eigen vermogen per 01.01.2016                     41,5             (correct afgerond)
- Saldo van baten en lasten 2016:                 €  - 5,3 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2015:  €    43,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2014:        38,3
- Saldo van baten en lasten 2015:   €       4,7 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2014:  €    38,3 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2013:        37,9
- Saldo van baten en lasten 2014:   €      0,5 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2013:  €    37,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2012:        37,8
- Saldo van baten en lasten 2013:   €      0,1 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €    37,8 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:        42,7
- Saldo van baten en lasten 2012:   €    - 4,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €    42,7 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:        53,5
- Saldo van baten en lasten 2011:   €  - 10,8 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €    53,5 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:        82,6
- Saldo van baten en lasten 2010:   €  - 29,1 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €    82,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:        88,9
- Saldo van baten en lasten 2009:   €    - 6,2 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €    88,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:        99,2
- Saldo van baten en lasten 2008:   €  - 10,3 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €    99,2 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:      101,4
- Saldo van baten en lasten 2007:   €    - 2,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €  101,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:        88,3
- Saldo van baten en lasten 2006:   €     13,1 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2005:  €    87,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2004:        82,3
- Saldo van baten en lasten 2005:   €      4,8 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2004:  €    81,3 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2003:        87,4
- Saldo van baten en lasten 2004:   €    - 6,1 miljoen