Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hoogeveen

Ook de jaarrekeningen van Hoogeveen, waarmee het gemeentebestuur en de gemeenteraad aan de burgers rekening en verantwoording afleggen over de besteding van de belastinggelden van de burgers, kloppen van geen kant. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen 2001 en 2002 werd een lager saldo van opbrengsten en kosten verantwoord dan het werkelijke saldo. In de jaarrekeningen 2004 tot en met 2012 werd juist een veel hoger saldo verantwoord dan het werkelijke.
In de jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo gesuggereerd van € 12,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,8 miljoen. (Waarom moesten de burgers in 2005 OZB van € 10,9 miljoen betalen? Waarschijnlijk was er geen enkel gemeenteraadslid die daartegen protesteerde en eiste dat de burgers hun onnodig betaalde belasting terug zouden krijgen.)
Leo Verhoef waarschuwde al in 2002 voor de misleidende jaarrekening 2001. Hoewel een speciale onderzoekscommissie (zie brief van gemeenteraad dd. 4 juni 2003) erkende dat Leo Verhoef gelijk had en dat er inderdaad baten en lasten buiten het saldo van de baten en lasten waren gebleven en dat inderdaad de weergave van de financiŽle positie ook niet klopte, en vond dat dit vanaf de volgende jaarrekening (dus die over 2002) niet meer mocht voorkomen, ging het daarna gewoon door, tot en met de jaarrekening 2007. Geen haan die er naar kraaide (behalve Leo Verhoef). Geen enkel gemeenteraadslid die onderzocht of het daarna wŤl goed ging. Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers.
Het zal je gemeentebestuur en je gemeenteraad (= volksvertegenwoordiging) maar zijn.

En dus was de jaarrekening 2006 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 17,6 miljoen. In werkelijkheid is het € 13,1 miljoen. (De OZB bedroeg in 2006: € 7,5 miljoen. Die is dus geheel ten onrechte geheven. Die zouden de Hoogeveeners dus linea recta terug moeten krijgen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 april 2007. De gemeenteraad wenste niet in zijn winterslaap gestoord te worden en reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 6,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 10,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 10,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 8,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 29,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 27,3 miljoen opgegaan? Al met al missen we over de jaren 2004-2010 ruim € 65 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 mei 2011. Die vond het nog steeds niet nodig in actie te komen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,8 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 9,9 miljoen opgegaan? Ambitieuze bouwprojecten/onroerendgoed-speculatie?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 april 2012. Alweer, geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, en het kan ook die belastingbetalers helemaal niets schelen, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 6,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Al met al missen we over de jaren 2004-2012 inmiddels ruim € 82 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente heel wat minder over: € 43.000. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 3,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? (Er waren bijvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 0,7 miljoen. Weg belastinggeld!) Al met al missen we over de jaren 2004-2013 ruim € 85 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 april 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.244. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 9,7 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en alle andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Intussen lopen de schulden en daardoor de rentekosten (on)aardig op.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde kosten van € 2,2 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Opvallend: opeens werden er schulden opgenomen van zo'n € 3,5 miljoen die in voorgaande jaren buiten de schulden waren gelaten terwijl ze wel bestonden, alles met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4.737.000. In werkelijkheid was het heel ietsjes minder: € 4.735.000. Bijna goed, maar: fout = fout!
Verrassend: In de jaarrekening 2015 meldde het gemeentebestuur over 2015 een voordelig saldo van € 4.737.000, in de jaarrekening 2016 meldde het gemeentebestuur over hetzelfde jaar 2015 een voordelig saldo van € 3.191.000. Alweer, bijna goed, in werkelijkheid was het € 3.189.000.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Waaraan zijn de buiten beeld gelaten uitgaven van € 11,3 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? (Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 11,5 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 4 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 9 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 14 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 17 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 16 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 8 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 6 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 27 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 11 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 27 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 4 december 2003
- Brief van gemeenteraad van Hoogeveen dd. 4 juni 2003
- Brief aan gemeenteraad van Hoogeveen dd. 4 november 2002
Terug > begin