Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hilversum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hilversum kloppen van geen kant. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Over de periode 2000-2006 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van baten en lasten van € 35 miljoen. In werkelijkheid was het € 61 miljoen.  (De OZB bedroeg in 2005 en 2006 samen € 33 miljoen; dus die had vanwege dat overschot in de afgelopen jaren gemakkelijk in die twee jaar overgeslagen kunnen worden.)
Leo Verhoef waarschuwt al jaren achtereen de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen.
De gemeenteraad slikt al die misleidende jaarrekeningen als zoete koek en laat het aan het college van b& w over om ongelofelijk domme reacties op de beweringen van Leo Verhoef te geven en aan Leo Verhoef te melden dat de gemeenteraad alles voor kennisgeving aanneemt. Dat Leo Verhoef al in zijn brief van 14 januari 2002 de vloer aanveegde met de nonsensreactie van het college van b&w, wil de gemeenteraad niet zien.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 29 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt dat er in 2007 € 1,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 0,2 miljoen overgehouden. Waarom mocht niemand iets weten over de niet verantwoorde € 1,2 miljoen?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in 2008 € 4,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,9 miljoen over. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 14,3 miljoen was dus ruim de helft overbodig. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 25 juni 2009. De gemeenteraad deed er niets mee ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, toch?". 
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in 2009 € 0,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2010. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Onder andere waren er grote verliezen van € 5 miljoen (?), € 6 miljoen (?), op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Inmiddels staat in de balans een voorziening voor af te wikkelen verliezen op grond- en bouwprojecten van zo'n € 38 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2011. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. Paniekschopperij? Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2012. Alweer, geen reactie van die gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,4 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting, opbrengst 2012: € 16,5 miljoen, had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,7 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting, opbrengst 2013: € 17,1 miljoen, had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 5,8 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! (Overigens, de Onroerendezaakbelasting, opbrengst 2014: € 17,7 miljoen, had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 19,0 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 10 mei 2012
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 24 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 15 september 2011
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 2 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 5 oktober 2010
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 16 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 25 juni 2009
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 20 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 29 juni 2007
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 15 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 3 juli 2006
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 22 februari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 25 oktober 2005
- Brief van college van b&w van hilversum dd. 23 september 2004
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 12 juli 2004
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 28 november 2003
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 29 augustus 2003
- Brief van gemeenteraad van Hilversum dd. 15 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 14 januari 2002
- Brief van college van b&w van Hilversum dd. 3 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Hilversum dd. 2 augustus 2001
Terug > begin