Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hillegom

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hillegom zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen vanaf die over 2006. Allemaal fout.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes meer, namelijk € 1,4 miljoen.
Opvallend: het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of er € 1,8 miljoen was overgehouden, terwijl het in werkelijkheid € 0,8 miljoen was, en het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of er in dat jaar € 0,5 miljoen was overgehouden, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 1,1 miljoen. Dat scheelde in die twee jaar € 2,6 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven?
In de jaarrekening 2009 meldde het gemeentebestuur een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 42,8 miljoen (waarvan winst van € 36,6 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De Onroerendezaakbelasting, met een opbrengst van € 2,8 miljoen, was dus totaal overbodig. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 7,8 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al-met-al missen we over de jaren 2010-2013 inmiddels ruim € 13 miljoen, ruim vier keer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2013: € 3,0 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,7 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 februari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over, bovendien dankzij een groot overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg), dat dus nagenoeg geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hillegom dd. 3 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Hillegom dd. 27 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hillegom dd. 16 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hillegom dd. 3 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hillegom dd. 17 september 2010
Terug > begin