Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heusden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heusden zijn misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gemeld, is niet het werkelijke saldo; wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 1,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 26 februari 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite in beweging te komen. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van onze burgers en de belastingbetalers".
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er "slechts" € 1,5 miljoen overgehouden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 februari 2008. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid was er "slechts" € 4,9 miljoen overgehouden. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 november 2008. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 5,3 miljoen. Het scheelt wel niet zoveel, maar fout is fout.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,3 miljoen. Inmiddels is over de periode 2004-2009 (per saldo) € 13,6 miljoen aan kosten onverantwoord gebleven. Waaraan is dat geld opgegaan? En waarom mag niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde alweer niet. Het interesseert ze niets.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het scheelde weinig, maar fout=fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7.611.000. In werkelijkheid was het € 7.555.000. (Het grote voordelig saldo werd bepaald door winsten op grond- en bouwprojecten van € 8,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 0,7 miljoen. Zonder de verliezen van € 3,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten zou de gemeente € 3,1 miljoen overgehouden hebben, bijvoorbeeld om ruim de helft van de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2011: € 5,2 miljoen) terug te betalen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,6 miljoen. Alweer waren er speculatieverliezen, nu van € 9,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2012: € 5,6 miljoen). Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente het forse verlies van € 15,9 miljoen. Alweer waren er speculatieverliezen, nu van € 14,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, meer dan de opbrengst van twee jaar Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2013: € 6,2 miljoen). Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,7 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 5,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoedspeculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 7,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 2 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 2 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 16 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 10 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 18 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 2 februari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heusden dd. 26 februari 2007
Terug > begin