Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hengelo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hengelo zijn onbetrouwbaar en dus alleen maar bruikbaar in de open haard. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al voor de misleidende jaarrekening 2000 en daarna voor de misleidende jaarrekening 2003. De gemeenteraad liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren. Dat deed het college met een nietszeggende brief, waarin overigens niets werd ontkend! Maar dat viel de gemeenteraad totaal niet op. En zo kon het gebeuren dat ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 weer totaal onbetrouwbaar waren. In 2005 was er niet een nadelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening 2005 suggereert, maar in werkelijkheid was er € 3,5 miljoen overgehouden.  Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2006. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want ach, zo denkt die blijkbaar, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 november 2007. De gemeenteraad deed er niets mee ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. Over de periode 2003-2007 werd een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 21,8 miljoen over. (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 circa € 15 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 juli 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 februari 2010. Die gooide de brief onmiddellijk in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 9,2 miljoen (waarvan winst van € 18,2 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 9 miljoen). Waaraan zijn de niet gemelde € 6,3 miljoen opgegaan? Overigens, de lokale heffingen (Onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, etc.) van in totaal € 16 miljoen hadden dus best iets lager gekund!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,0 miljoen. Blijkbaar moesten o.a. verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van circa € 10 miljoen buiten beeld blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Wat moest nu buiten beeld blijven? Opnieuw waren er verliezen, nu van zo'n € 5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juli 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er echter een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. Wel waren er opnieuw verliezen, nu van zo'n € 8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er echter een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. Wel waren er opnieuw verliezen, nu van € 10,8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Meer dan de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 18,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er echter een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien in deze jaarrekening die beoogt een rekening en verantwoording te zijn. Maar wel, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; het verlies was slechts € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 2,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 9 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 26 mei 2011
- Brief van gemeenteraad van Hengelo dd. 21 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 9 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Hengelo dd. 23 maart 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 18 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 28 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Hengelo dd. 11 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 30 november 2007
- Brief van gemeenteraad van Hengelo dd. 9 november 2006
Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 25 september 2006
- Brief van college van b&w van Hengelo dd. 1 december 2004
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 29 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Hengelo dd. 28 februari 2002
Terug > begin