Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Helden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Helden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. Op deze manier werd bijvoorbeeld gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 2,1 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 maart 2008. Die deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 40.000. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,7 miljoen belastinggelden besteed?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 9,0 miljoen (waarvan winst van € 10,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,6 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ ?, maar uiteraard minder dan € 9,0 miljoen) was dus geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraard (van inmiddels gemeente Peel en Maas) opnieuw met zijn brief van 21 december 2010.

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Peel en Maas dd. 21 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Helden dd. 5 maart 2008
Terug > begin

Overzicht van uitkomsten van afgelopen recente jaren

Berekening van de werkelijke saldi van baten en lasten