Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heeze-Leende

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heeze-Leende zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŰle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŰle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 vˇˇrkomen of de gemeente in dat jaar circa € 0,0 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,2 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers voorkomen worden dat zou opvallen dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen totaal overbodig was. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 vˇˇrkomen of de gemeente in dat jaar € 0,6 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 13 november 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Acht, het gaat maar om zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar. Het zal je gemeenteraad en gemeentebestuur maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het vˇˇrkomen of de gemeente in dat jaar € 0,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen had dus heel wat lager gekund. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen had dus alweer wel wat lager gekund.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen had dus alweer best wel wat lager gekund. Al-met-al: in werkelijkheid hield de gemeente in de periode 2006-2010 € 10 miljoen over; genoeg om de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen drie jaar terug te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 februari 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Onbelangrijk, het gaat over zoiets als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 september 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 december 2013. Die gooide de brief meteen in de prullenbak; het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,6 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Wat betekent dat nadelig saldo bij "Bestemmingsplannen" van € 1,1 miljoen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 maart 2015. Die gooide de brief alweer meteen in de prullenbak, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,0 miljoen over, wat overigens nagenoeg geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief van gemeenteraad van Heeze-Leende dd. 15 april 2015
Brief aan gemeenteraad van Heeze-Leende dd. 10 maart 2015
Brief van gemeenteraad van Heeze-Leende dd. 21 januari 2014
Brief aan gemeenteraad aan Heeze-Leende dd. 13 december 2013
Brief aan gemeenteraad aan Heeze-Leende dd. 28 september 2012
- Brief van gemeenteraad van Heeze-Leende dd. 13 maart 2012
- Brief aan gemeenteraad aan Heeze-Leende dd. 7 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad aan Heeze-Leende dd. 3 december 2009
- Brief van gemeenteraad van Heeze-Leende dd. 13 december 2008
- Brief aan gemeenteraad aan Heeze-Leende dd. 13 november 2008
Terug > begin