Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heerlen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heerlen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur beweerde in de jaarrekening 2005 dat er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 24,0 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 20,4 miljoen was dus niet nodig geweest. Dat mocht blijkbaar niemand weten, vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
Het gemeentebestuur beweerde in de jaarrekening 2006 dat er een voordelig saldo was van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid was dat € 7,5 miljoen. Van de OZB van € 14,7 miljoen was dus de helft niet nodig geweest. Dat mocht blijkbaar alweer niemand weten.
Leo Verhoef waarschuwde al in 2002 voor de misleidende jaarrekening 2000. De gemeenteraad werd er niet koud of warm van, en dus waren ook de jaarrekeningen 2003, 2004, 2005 en 2006 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 juni 2007 opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 7,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 november 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 15,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 12,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen (waarvan winst van € 13,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 19,6 miljoen). Waaraan zijn de niet verantwoorde € 11,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2010. Die reageerde niet, want "nog steeds totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,2 miljoen. Al met al zijn we over de periode 2003-2010 zo'n € 59 miljoen ongemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2011. Die reageerde niet, want "nog steeds totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet vermelde uitgaven van € 8,0 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 11,1 miljoen belastinggeld opgegaan? Al met al zijn we over de periode 2003-2012 zo'n € 78 miljoen ongemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2013. Geen reactie; het interesseert "ze" helemaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 10,8 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 13,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 10,2 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde uitgaven, nu van € 3,6 miljoen belastinggeld, opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,3 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde uitgaven, nu van € 9,5 miljoen belastinggeld, opgegaan? Inmiddels zijn we over de periode 2003-2015 ruim € 100 miljoen ongemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2016. Geen reactie.
Later werd vanwege nieuwe feiten de jaarrekening 2015 herzien; nu meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 4,0 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 5,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 8,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 augustus 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 31 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 17 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 18 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 4 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 27 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 5 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 12 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 29 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 17 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 30 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 1 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Heerlen dd. 26 februari 2002
Terug > begin