Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heerhugowaard

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heerhugowaard zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of in dat jaar het saldo van de opbrengsten en de kosten € 3,8 miljoen was. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 11,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 6,9 miljoen was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of er een positief saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,2 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 5,1 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,3 miljoen. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,6 miljoen was dus zeker de helft overbodig.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2009 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 11,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 0,9 miljoen (waarvan winst van circa € 9 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van circa € 8 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Verantwoordelijk voor het verlies waren grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van circa € 9 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2012. Die reageerde met de mededeling dat de jaarrekening zou zijn opgesteld volgens een of ander BBV en dat een of andere accountant dat ook vond; volkomen misplaatst, want Leo Verhoef had het nooit gehad over het wel of niet voldoen aan dat BBV (overigens voldoen de jaarrekeningen van Heerhogowaard niet aan dat BBV, maar dat terzijde). De gemeenteraad ontkende niet dat de jaarrekeningen van Heerhugowaard misleidend zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 2,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand? Al met al zijn we over de jaren 2006-2012 € 28,9 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,9 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen in de woorden- en cijferbrei die de jaarrekening vormen. In ieder geval: weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2014. Alweer, geen reactie; "ze" vinden het totaal onbelangrijk, want "het gaat over geld, bovendien geld van een ander".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Al met al zijn we over de jaren 2006-2014 inmiddels € 38,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,5 miljoen over. Wat mochten we dit keer niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 10,7 miljoen. Had dat niet wat minder kunnen zijn?)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,4 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo zelfs € 17,0 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 10,8 miljoen en was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 18 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 27 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 11 september 2013
- Brief van gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 8 januari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 18 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 23 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Heerhugowaard dd. 13 september 2010
Terug > begin