Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
's-Hertogenbosch

Ook de jaarrekeningen van gemeente 's-Hertogenbosch kloppen van geen kant. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er in 2005 € 1 miljoen is overgehouden. In werkelijkheid was er € 20 miljoen overgehouden. De noodzaak van bijvoorbeeld de OZB over 2005 van € 35 miljoen wordt daarmee heel dubieus. De helft was meer dan voldoende geweest.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al vanaf de jaarrekening 1997 regelmatig voor misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad heeft daar geen enkele boodschap aan. Die laat het doodgemoedereerd aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren met slappe verhalen of zelfs "discussie gesloten". Dat Leo Verhoef bijvoorbeeld in zijn brieven van 31 maart 1999 en 14 januari 2002 geen spaan heel laat van die slappe praat van het college, interesseert de gemeenteraad totaal niet.
Op de brief van Leo Verhoef over de alweer misleidende jaarrekening 2004 werd al helemaal niet meer gereageerd.
Met zijn brief van 7 juli 2006 waarschuwde Leo Verhoef de gemeenteraad opnieuw, nu voor de zwaar misleidende jaarrekening 2005. De gemeenteraad deed niets.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend.
Over de periode 2005-2006 deed het gemeentebestuur het voorkomen dat er € 6,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 31,9 miljoen overgehouden. Genoeg om bijvoorbeld de hele OZB over 2006 van € 26,9 miljoen aan de voorgelogen inwoners van 's-Hertogenbosch doodgewoon terug te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 1 mei 2007 opnieuw. Die deed alweer niets. Geen enkele reactie.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. In de jaarrekening 2007 doet het gemeentebestuur het voorkomen dat er in 2007 € 19,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 59,2 miljoen overgehouden. Genoeg om bijvoorbeld ook de hele OZB over 2007 van € 27,7 miljoen, die dus totaal onnodig was, aan de voorgelogen inwoners van 's-Hertogenbosch doodgewoon terug te betalen. De gemeenteraad reageerde niet.
In de jaarrekening 2008 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er in dat jaar € 10,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 16,2 miljoen overgehouden. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 28,4 miljoen was dus ruim de helft totaal onnodig. Met het overschot van 2007 had dus de Onroerendezaakbelasting ook in 2008 gewoon overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 april 2009. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo was van € 10,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 316,0 miljoen (waarvan winst van € ?? (hoefden we het niet te weten?) miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 30,7 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een verlies was geleden van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 2,9 miljoen. Wat mochten we niet weten van de niet genoemde € 1,7 miljoen?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 28,6 miljoen. De Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2011: € 33,9 miljoen) had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn. Mochten we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 april 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; hoeveel?, mochten we dat niet weten? Overigens, de Onroerendezaakbelasting was vanaf 2007 geheel onnodig, gezien de enorme overschotten in de jaren 2007 en erna.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 15,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 16,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 7,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En het Stedelijk Museum kreeg € 2,1 miljoen mee, dat niet onder de kosten was opgenomen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2017. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 70.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 7,7 miljoen. Waarom moeten gemeenteraad en belangstellende burgers weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 2 november 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 2 november 2018
Brief van gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 21 september 2017
Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 7 september 2017
Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 3 juni 2016
Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 25 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 23 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 14 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 18 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 1 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 23 april 2009
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 16 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 1 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 7 juli 2006
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 1 november 2005
- Brief van college van b&w van 's-Hertogenbosch dd. 30 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 14 januari 2002
- Brief van college van b&w van 's-Hertogenbosch dd. 8 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 26 oktober 2001
- Brief van college van b&w van 's-Hertogenbosch dd. 22 juni 1999
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 31 maart 1999
- Brief van college van b&w van 's-Hertogenbosch dd. 25 maart 1999
- Brief aan gemeenteraad van 's-Hertogenbosch dd. 22 januari 1999
Terug > begin