Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Harderwijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Harderwijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over die periode van € 10,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 21,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 13 november 2006 de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen 2004 en 2005. De gemeenteraad nam niet de moeite enige actie te ondernemen.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 juni 2007. Weer reageerde de gemeenteraad totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,7 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 12,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,2 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig.) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 oktober 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 37,0 miljoen (waarvan winst van circa € 38 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,7 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - geheel overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 oktober 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een (enorm!) verlies van € 32,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog rampzaliger: een verlies van € 34,2 miljoen. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de jaren 2006-2010 van € 32,7 miljoen ging op aan verliezen van € 35,3 miljoen op het (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwplan "Waterfront". Weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2011. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. (Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, en wel van € 2,0 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 november 2012. Die liet weten: "kennis genomen van uw brief", en deed vervolgens niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,7 miljoen. (Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, en wel van € 2,4 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 mei 2013. Alweer, geen reactie, behalve "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,6 miljoen. (Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,0 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 augustus 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 8,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 17,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 9,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 26 augustus 2014
- Brief van gemeenteraad van Harderwijk dd. 8 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 23 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van Harderwijk dd. 21 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 21 november 2012
- Brief van gemeenteraad van Harderwijk dd. 4 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 24 mei 2011
- Brief van gemeenteraad van Harderwijk dd. 16 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 13 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 1 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 19 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Harderwijk dd. 13 november 2006
Terug > begin