Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hardenberg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hardenberg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid was er € 18,6 miljoen overgehouden. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,5 miljoen was dus totaal onnodig. Blijkbaar moest dat met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er € 13,1 miljoen overgehouden. Met misleidende cijfers werd alweer gemaskeerd dat de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 6,8 miljoen dus alweer geheel overbodig was.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 7,0 miljoen.)
Kortom, er werd over de periode 2005-2007 een voordelig saldo gepresenteerd van € 5,9 miljoen terwijl de gemeente in werkelijkheid € 37,0 miljoen had overgehouden. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in die periode van € 23,3 miljoen was dus totaal overbodig. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar voorkomen dat de inwoners van Hardenberg dat in de gaten kregen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 september 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren, maar liet het aan het college van b&w over een uiterst domme brief te sturen waarin staat dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft (het college erkent dat er opbrengsten buiten beeld zijn gelaten), maar dat een of andere accountant en een of andere provincie dat hebben goedgekeurd, en dat "dus daarom" de jaarrekening betrouwbaar is. Inderdaad, een niveau van driekeer helemaal niks.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,4 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo slechts € 1,0 miljoen (waarvan winst van € 4,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Opvallend: in de periode 2005-2009 hield de gemeente € 41,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 39,0 miljoen en was dus geheel en al overbodig. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar gemaskeerd worden: het gemeentebestuur presenteerde over die periode een overschot(je) van slechts € 1,4 miljoen. Met medeweten van de gemeenteraad, die dat allemaal prima vindt! Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Ook opvallend: uit de jaarrekening 2009 (pagina 12 en 23) blijkt dat gemeente Hardenberg jarenlang bankrekeningen van € 2.223.000 buiten de jaarrekeningen heeft gehouden; zwart geld dus! Dat zwarte geld wordt met een simpel zinnetje als: "... zijn de middelen per balansdatum 1 januari 2009 toegevoegd aan de algemene reserve" weer witgewassen. Alweer: met medeweten en instemming van de gemeenteraad!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van (ten minste) € 5,9 miljoen waren mede oorzaak. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die reageerde weer niet. "Ze" vinden het totaal onbelangrijk.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Alweer waren o.a. verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van (ten minste) € 2,6 miljoen mede oorzaak. En wat nog meer? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 mei 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,5 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten, nu van € 21,5 miljoen. (Meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting over 2011 en 2012 tezamen van € 17,5 miljoen!) Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 4,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 mei 2014. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 15,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 4,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten. Hoeveel? Dat word je in die brij van letters en cijfers niet gewaar. Hoefden we blijkbaar niet te weten. Maar wel, weg belastinggeld! Inmiddels zijn we in de periode 2010-2014 zo'n € 63 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 3,2 miljoen, ondanks de overgehouden WMO-gelden van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo zelfs € 10,9 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 10,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 11,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2018 € 12,6 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 10 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 24 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 13 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 13 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 16 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 2 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 3 november 2009
- Brief van college van b&w van Hardenberg dd. 10 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hardenberg dd. 12 september 2008
Terug > begin