Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Halderberge

Ook de jaarrekeningen van gemeente Halderberge zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er € 4,8 miljoen overgehouden. De OZB bedroeg in 2005: € 4,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 18 januari 2007. Die nam niet de moeite te reageren. Dus was de jaarrekening 2006 ook misleidend.  Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 9,8 miljoen. Blijkbaar mocht niemand weten waar de niet verantwoorde € 0,2 miljoen aan was opgegaan. (Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 3,2 miljoen. Die was dus totaal niet nodig geweest.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het alweer "ietsjes" minder: er was een nadelig saldo van € 5,5 miljoen. Nu mocht blijkbaar niemand weten waar de niet verantwoorde € 6,9 miljoen aan was opgegaan.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 september 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 8,5 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen was ook in 2008 dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,8 miljoen. De helft was dus genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 februari 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,5 miljoen. Moesten de verliezen van zo'n € 7,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten gemaskeerd worden? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Moesten alweer nieuwe verliezen van zo'n € 4,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten gemaskeerd worden? Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 februari 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Moesten alweer nieuwe verliezen, nu van zo'n € 11 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten gemaskeerd worden? Alweer: weg belastinggeld! Meer dan het dubbele van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,9 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 2,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,9 miljoen over, wat bovendien meer dan geheel was te danken aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het scheelt nauwelijks, maar fout=fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 368.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 356.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 30 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 10 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 13 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 16 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 9 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 2 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 26 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Halderberge dd. 18 januari 2007
Terug > begin