Dossier: Haarlem
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Gemeenteraad van de
Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003PB HAARLEM

Wijk bij Duurstede, 19 juni 1999

Betreft:  Jaarrekening 1997

Geachte Raad,

Ik ontving uw reactie dd. 26.4.1999, namens u door uw college van b&w verwoord,  op mijn brief aan uw raad dd. 18.3.1999 over de betrouwbaarheid, of beter gezegd: de onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 1997 van uw gemeente. Uw redenering, dat een jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen, omdat de jaarrekening door een accountant is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring is voorzien, en omdat een rekeningcommissie en een provincie ernaar gekeken hebben, verbaast mij hogelijkst. Dit is toch geen redenering van intelligente mensen waarvoor ik u toch wel degelijk aanzie! Een onbetrouwbare jaarrekening verandert immers niet zo maar opeens in een betrouwbaar document alleen omdat een commissie en een provincie ernaar gekeken hebben en een accountant daarbij een goedkeurende verklaring verstrekt heeft? Bovendien kan ook een accountant het wel eens bij het verkeerde eind hebben. Uw accountant zou de eerste niet zijn.

Ik hoor wellicht nog van u?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef