Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Haarlem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Haarlem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Ook Haarlem heeft een gemeenteraad die zich niet verantwoordelijk voelt voor een goede controle op de besteding van de belastinggelden en die dus alleen met een betrouwbare verantwoording daarvan genoegen zou mogen  nemen. Een gemeenteraard die niet eens weet wat het college van b&w voor reactie geeft op de waarschuwende brieven van Leo Verhoef. Een college van b&w dat overigens niet verder komt dan zich te verschuilen achter een of andere accountant die al die boekhoudfraude klakkeloos goedkeurt, en een of andere toezichthouder en een rekenkamercommissie die er ook totaal geen verstand van hebben. De gemeenteraad laat het ijskoud aan het college van b&w over om (uiteraard) te zeggen dat het college niet gediend is van de brieven van Leo Verhoef.
En zo kon het gebeuren dat het gemeentebestuur in de jaarrekeningen over de periode 2002-2005 een voordelig saldo(otje) van baten en lasten meldt van € 0,6 miljoen, terwijl er in werkelijkheid sprake is van een nadelig saldo van € 72,5 miljoen. Waar zijn die niet verantwoorde € 73 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Het zal je gemeenteraad maar zijn!
En dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 7,1 miljoen.
En dus was de jaarrekening 2007 ook misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 29,5 miljoen. Nu moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 22,6 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 10,8 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 25,1 miljoen was dus in belangrijke mate onnodig. De verhoging van "inflatiepercentage + 3%" is dus bijzonder wrang. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 18 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 40,2 miljoen (waarvan winst van € ?? miljoen (hoefden we het niet te weten?) bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 27,1 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2010. Die reageerde niet, het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 mei 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 34,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2013 € 50,5 miljoen uitgegeven belastinggeld. Waaraan is het uitgegeven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 april 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 17,1 miljoen over; ondanks verliezen van € 3,0 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat hoefden we nu niet te weten? Waar kwam dat grote overschot vandaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 15,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 36,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 13,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 37,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 25,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 38,4 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 29 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 7 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 22 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 2 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 18 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 16 mei 2008
Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 18 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 30 augustus 2005
Brief van B&W van Haarlem dd. 17 augustus 2005
Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 22 juni 2005
Brief van Rekenkamercommissie van Haarlem dd. 15 oktober 2003
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 23 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 28 augustus 2003
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 9 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 26 augustus 2002
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 19 augustus 2002
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 29 mei 2002
- Brief van ene ambtenaar Stigter dd. 4 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 20 november 2001
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 13 november 2001
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 26 oktober 2001
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 16 juli 1999
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 19 juni 1999
- Brief van college van b&w van Haarlem dd. 26 april 1999
- Brief aan gemeenteraad van Haarlem dd. 18 maart 1999
Terug > begin