Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Haaksbergen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Haaksbergen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2001-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,8 miljoen over. (Met dat overschot had bijvoorbeeld eens de Onroerendezaakbelasting - in 2007 € 3,2 miljoen - een jaartje overgeslagen kunnen worden. Welk gemeenteraadslid doorzag dat?) Boekhoudfraude dus van € 6,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 6,6 belastinggelden besteed? Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Haaksbergen al met zijn brief van 10 september 2003 voor de misleidende jaarrekeningen 2001 en 2002. De gemeenteraad wilde er niets mee doen. Zelfs niet toen het gemeentebestuur in zijn brief van 17 november 2003 domweg toegaf dat Leo Verhoef helemaal gelijk had en Leo Verhoef die gemeenteraad daar uitvoerig op wees. Want, ach, zo denkt die gemeenteraad blijkbaar - en de gemeenteraad van Haaksbergen niet alleen - het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers. Dus waren daarna alle jaarrekeningen even misleidend, ondanks herhaalde waarschuwingen van Leo Verhoef nadien.
Leo Verhoef probeerde het opnieuw met zijn brief van 19 februari 2008. De gemeenteraad gaf totaal niet thuis. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de  gemeente een verlies van € 4,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de  gemeente een verlies van € 1,0 miljoen (waarvan winst van € 1,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,8 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,2 miljoen. In werkelijkheid leed de  gemeente een verlies van € 14,7 miljoen. Verantwoordelijk voor het grote verlies waren de verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van (ten minste) € 11,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de  gemeente een verlies van € 6,2 miljoen. Er waren weer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 4,2 miljoen, die blijkbaar onzichtbaar moesten blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juni 2012. Nog steeds, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de  gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Opvallend: over de jaren 2003-2012 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van € 8,2 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 25,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 17,3 miljoen besteed? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 mei 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 september 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2003-2015 zo'n € 21 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we allemaal niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 22 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 13 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 7 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 5 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 10 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 8 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 19 februari 2008
- Brief van college van b&w van Haaksbergen dd. 20 september 2004
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 15 juni 2004
- Brief van college van b&w van Haaksbergen dd. 4 februari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 19 december 2003
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 21 november 2003
- Brief van college van b&w van Haaksbergen dd. 17 november 2003
- Brief aan gemeenteraad van Haaksbergen dd. 10 september 2003
Terug > begin