Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gulpen-Wittem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gulpen-Wittem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 11 november 2008 voor de misleidende jaarrekening 2007 en van de jaren daarvoor (2003-2006). Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2007 € 0,3 miljoen was tekortgekomen terwijl er in werkelijkheid een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,6 miljoen. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van baten en lasten was van € 1,9 miljoen terwijl het in werkelijkheid € 0,9 miljoen was. Waar zijn de niet gemelde € 1,0 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 21,7 miljoen was (waarvan winst bij de verkoop van de Essent-aandelen € 22,2 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een dramatisch verlies leed van € 8,0 miljoen. Waar zijn de buiten beeld gelaten uitgaven van belastinggeld van € 7,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 8 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid (alweer) een verlies leed, nu van € 2,7 miljoen. Waar zijn de buiten beeld gelaten uitgaven van belastinggeld van € 3,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2012. Geen reactie, het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid (alweer) een verlies leed, nu van € 8,6 miljoen. Waar zijn de buiten beeld gelaten uitgaven van belastinggeld van € 9,6 miljoen aan opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2012 € 20,7 miljoen uitgegeven belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid (alweer) een verlies leed, nu van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid (alweer) een verlies leed, nu van € 0,9 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 ruim € 23 miljoen uitgegeven belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 26 januari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 9 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 20 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 5 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 8 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 29 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Gulpen-Wittem dd. 11 november 2008
Terug > begin