Dossier: gemeente Groningen
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 22 maart 2004

Gemeenteraad van
Gemeente Groningen
Postbus 20011
9700 PB Groningen

Betreft: Jaarrekening 2002

Geachte Raad,

Met mijn brief aan u van 6 januari 2004 waarschuwde ik u dat uw jaarrekening 2002 onbetrouwbaar en dus misleidend is. Daarmee houdt u uzelf en uw burgers zwaar voor de gek. Als belangrijkste noemde ik u dat het saldo waarmee de rekening van baten en lasten sluit, niet het saldo is van alle baten en lasten. De rekening sluit met een voordelig saldo van € 18,7 miljoen; in werkelijkheid was het voordelig saldo € 22,7 miljoen. Ik waarschuwde u dat tientallen miljoenen euro's aan baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten. Ik waarschuwde u ook dat wat als Eigen vermogen (i.c. omvang van de reserves) wordt gepresenteerd, niet de werkelijke omvang van het Eigen vermogen is. Tegenwoordig noemen we dit boekhoudfraude.

Ik verbaas me hogelijkst over uw reactie. U reageerde namelijk niet! Ik kreeg wel een reactie van uw College van burgemeester & wethouders. U bent nog niet duaal?

Uw College reageerde met brief van 5 maart 2004. De reactie geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen.
De belangrijkste conclusie is dat uit de reactie van het College blijkt dat ik volkomen gelijk heb. Het College geeft toe dat er inderdaad baten en lasten buiten de rekening om zijn geleid en dat dus het saldo van € 18,7 miljoen waarmee de rekening eindigt, niet het saldo is van alle baten en lasten. Het College geeft ook toe dat het Eigen vermogen (i.c. omvang van de reserves) te hoog wordt voorgesteld door het opnemen van geactiveerde tekorten en het weergeven van verplichtingen niet onder de verplichtingen maar onder de reserves. Uw College kan wel zeggen dat een accountant hier een goedkeurende accountantsverklaring bij gaf, maar dat zegt meer over uw accountant dan over de betrouwbaarheid van uw jaarrekening. Uw College kan ook wel zeggen dat Gedeputeerde Staten van provincie Groningen geen op- en aanmerkingen bij uw jaarrekening hadden, maar ook dat zegt meer over Gedeputeerde Staten dan over de betrouwbaarheid van uw jaarrekening. Het is overigens een misverstand te menen dat de verwerkingswijze van baten en lasten buiten de rekening en het weergeven van een saldo van baten en lasten dat niet het saldo is van alle baten en lasten en het niet als verplichtingen weergeven van verplichtingen niet in strijd zou zijn met de Comptabiliteitsvoorschriften. Deze Comptabiliteitsvoorschriften eisen in artikel 3 een betrouwbare jaarrekening (en een betrouwbare begroting)!
Nu uw College toegeeft dat het saldo waarmee de rekening 2002 eindigt, niet het saldo is van alle baten en lasten en dat sommige verplichtingen niet als zodanig weergegeven zijn, raad ik u sterk aan het College te vragen naar welke baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten, wat het werkelijke saldo is van àlle baten en àlle lasten en wat de werkelijke omvang is van het Eigen vermogen.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef