Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gemeente Groningen

Leo Verhoef bekeek ook de jaarrekeningen van gemeente Groningen. Conclusie: dezelfde amateuristische puinhoop als bij veel andere gemeenten en provincies. Allemaal misleidende jaarrekeningen waarin driftig met de cijfers was geknoeid. Allemaal met duurbetaalde goedkeurende accountantsverklaringen. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.

Het gemeentebestuur van Groningen meldde over de jaren 2000-2007 een overschot van zo'n € 280 miljoen. (Gek, waarom zou een gemeente moeten overhouden, en nog wel zo veel?) Welke politieke partij viel dat op? Welke politieke partij zei dat met die € 280 miljoen bijvoorbeeld eens een jaartje of zes de Onroerendezaakbelasting (2006: € 41 miljoen, 2007: € 43 miljoen) overgeslagen kan worden? Voor verhogingen van de OZB was al helemaal geen enkele aanleiding!
In werkelijkheid, ontdekte Leo Verhoef, hield de gemeente Groningen in die jaren "slechts" zo'n € 180 miljoen over. Waar zijn de ontbrekende € 100 miljoen gebleven?

Leo Verhoef waarschuwt al enkele jaren de gemeenteraad voor de misleidende jaarcijfers. De gemeenteraad liet eerst alleen maar weten de waarschuwingen "voor kennisgeving" te hebben aangenomen, wat zoveel betekent als: regelrecht de prullenbak in. Ondanks dat Leo Verhoef in zijn brieven van 6 maart 2002 en 22 maart 2004 de vloer aanveegde met de nonsens-reacties van het college van b&w op de waarschuwingen van Leo Verhoef. Ach, denkt die gemeenteraad, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers-belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 augustus 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 augustus 2007. De gemeenteraad reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde over 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 58,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 22,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 43 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 42,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 26,6 miljoen over. (De opbrengst van de OZB was in 2008 € 44 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2009. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 31,6 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 105,9 miljoen over (waarvan winst van circa € 108 miljoen (?) bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 48 miljoen. Die was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2010. Die vond het niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 60,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 54,6 miljoen opgegaan? In het 482 pagina's dikke boekwerk met de naam "Jaarverslag en Jaarrekening" niet terug te vinden! Aan verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 13,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 27,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 72,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 44,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 27,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2013. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde triomfantelijk een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 11,6 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Niet te traceren hoeveel. In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 april 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid sluit de begroting met een nadelig saldo van € 69 miljoen. Waarom moet iedereen weer zo zwaar misleid worden? Intussen stijgen de schulden en daarmee de rentelasten verder.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen (afgezien van de met een "boekhoudtruc" naar de toekomst verplaatste verliezen van zo'n € 89 miljoen, in te lopen door o.a. verhoging van de rioolbelasting). Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2015. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 36,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 45,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 81,3 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2016.
Dus is ook de begroting 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 13,4 miljoen. Waarom moet iedereen weer zo zwaar misleid worden? Intussen stijgen de schulden en daarmee de rentelasten verder.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 oktober 2016. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 53,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 2,9 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 50,7 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Naar aanleiding van de afkeurende accountantsverklaring werden nadien via de jaarrekening 2017 de cijfers over 2016 gecorrigeerd, inclusief correcties over een reeks van voorgaande jaren. Nu werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 105,0 miljoen, terwijl dat in werkelijkheid "slechts" € 52,8 miljoen was.
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur suggereert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 33,6 miljoen. Waarom moesten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 26,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 39,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 8 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 19 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 26 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 7 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 4 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 13 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 26 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 6 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 17 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 8 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 20 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 1 augustus 2007
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 16 augustus 2006
- Brief van Commissie FinanciŽn en Veiligheid van Groningen dd. 15 april 2004
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 22 maart 2004
- Brief van college van b&w van Groningen dd. 5 maart 2004
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 6 januari 2004
- Brief van college van b&w van Groningen dd. 27 augustus 2002
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 6 maart 2002
- Brief van college van b&w van Groningen dd. 26 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Groningen dd. 29 oktober 2001
Terug > begin