Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gouda

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gouda deugen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
De gemeenteraad van  Gouda kwam (met brief van 24 september 2002) met de gebruikelijke klinkklare nonsens-reactie op de waarschuwingen van Leo Verhoef voor boekhoudfraude. Ondanks een commentaar van Leo Verhoef (brief van 9 oktober 2002), dat helemaal niets heel liet van al die nonsens, ging het geknoei in de cijfers gewoon door.
Het gemeentebestuur presenteerde over de jaren 2002-2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 150 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde 125 miljoen euro gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 september 2005. De gemeenteraad wilde graag gewoon doordutten. De raadsgriffier liet Leo Verhoef in zijn brief van 13 september 2005 weten dat hij de gemeenteraad niet wakker zou maken.
Op de brief van Leo Verhoef van 27 juni 2006 over de alweer misleidende jaarrekening 2005 kwam de gemeenteraad niet verder dan: "Voor kennisgeving aangenomen".
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief dd. 18 september 2007. Die liet niets van zich horen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 december 2008. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. Het viel dit keer mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 mei 2011. Die vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,1 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13,8 miljoen. Ten minste waren er verliezen van zo'n € 11 miljoen (of misschien wel meer, maar dat valt in de verhullende knap onduidelijke jaarrekening niet te achterhalen) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,1 miljoen. Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 2,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 31.000.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2014. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van een ander, bovendien van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,4 miljoen. Het scheelde niet veel, maar fout=fout. Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 1,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Al met al missen we over de periode 2002-2014 zo'n € 136 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 12,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 16,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 9,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 15,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Het scheelt vrijwel niets, maar fout=fout!


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 10 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 21 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 28 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 1 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 4 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 18 september 2007
- Brief van gemeenteraad van Gouda dd. 10 juli 2006
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 27 juni 2006
- Brief van raadsgiffier van Gouda dd. 13 september 2005
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 5 september 2005
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 21 juli 2004
- Brief van gemeenteraad van Gouda dd. 28 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 30 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 9 oktober 2002
- Brief van gemeenteraad van Gouda dd. 24 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Gouda dd. 26 juni 2002
Terug > begin