Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gooise Meren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gooise Meren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2015 van de in 2016 in gemeente Gooise Meren opgegane gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Het gemeentebestuur deed het (in later herziene jaarrekeningen) voorkomen of Bussum een voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 1,5 miljoen, Muiden een nadelig saldo van € 0,3 miljoen en Naarden een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leden de twee gemeenten Bussum en Naarden een verlies: Bussum € 4,9 miljoen en Naarden € 3,4 miljoen; Muiden hield zelfs geld over: € 0,9 miljoen (exclusief een "artikel-12-bijdrage" uit het Gemeentefonds van € 10,2 miljoen). De drie oude gemeenten hadden dus tezamen een verlies geleden van € 7,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Gooise Meren voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 december 2016. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016, de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente, misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 8,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 23 augustus 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gooise Meren dd. 23 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van Gooise Meren dd. 15 december 2016
Terug > begin