Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gennep

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gennep zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 25 november 2008. Die liet meteen weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over dat jaar van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo € 10,8 miljoen (inclusief winst van € 15,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus exclusief deze winst een verlies van € 4,2 miljoen! Waardoor kwam dat?).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 9 maart 2011. Die liet deze keer helemaal niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,0 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De jaarrekening is onduidelijk over de omvang van de verliezen. Dat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 november 2011. Die liet alweer niets van zich horen, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (waaronder de Floriade); dit keer van ten minste zo'n € 5,9 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2012.  Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen van € 0,8 miljoen bij de afwikkeling van het Floriade-project.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 februari 2014.  Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer niet goed, maar 't scheelde maar heel weinig. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 687.000. In werkelijkheid was het € 699.000.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over. Waarom deze misleidende voorstelling?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gennep van 7 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Gennep van 5 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Gennep van 11 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Gennep van 9 maart 2011
- Brief van gemeenteraad van Gennep van 3 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Gennep van 25 november 2008
Terug > begin